سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امیر پرویز خسروی امیری – کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،رودهن،ایران
بابک امین نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن گروه عمران،رودهن،ایران
الیاس بهرادی مهر – کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،رودهن،ایران
سعید حسینی – محقق و پژوهشگر علمی

چکیده:
در این مقاله یک مطالعه موردی بر روی یک ساختمان بتنی موجود در یک مجموعه مسکونی متشکل از ۵۱ بلوک ساختمانی در ارومیه انجام میشود. بررسی و ارزیابی مقدماتی مقاومت این بلوک ها انجام گرفت. برای این کار ابتدا دو آزمایش مخرب و غیر مخرب )چکشاشمیت و مغزه گیری( بر روی بتن های این ساختمان ها صورت گرفت سپس سازه اولیه به صورت سه بعدی با استفاده از برنامه SAP2000 مدل شده و تحت استاتیکی قرار گرفت. پس از کنترل طراحی سازه تحلیل شده و کنترل تغییر مکان های مجاز، ضعف های سازه ای شناسایی شدند. سپس با انتخاب چند شیوه مقاوم سازی ساختمان مورد نظر تقویت شده و نتایج حاصله مورد مقایسه قرار گرفتند. به منظور درک بهتر رفتار سازه های اولیه و تقویت شده یک قاب از ساختمان به صورت دوبعدی با استفاده از برنامه IDARC-V.4 مدل شده و با تحلیلهای استاتیکی غیر خطی با بار افزاینده )پوش اور( و دینامیکی تاریخچه زمانی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند که به آن اشاره میشود.