سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
خسرو مرادی – کارشناس ارشد مهندسی سازه دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
علاءالدین بهروش – استاد گروه سازه دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:
یکی ازروشهای مقاوم سازی قاب های بتن مسلح دربرابر نیروهای جانبی به ویژه زلزله استفاده ازبادبندهای فولادی است پژوهشهای انجام شده برای مقاوم سازی این قبیل سازه ها ازاواییل دهه ۸۰میلادی شروع شده ودراکثر موارد ازبادبندی بصورت غیرمستقیم و باواسطه یک قاب فولادی محصور درقاب بتنی استفاده شده است این سیستم علاوه برتحمل هزینه زیاد ممکن است باعث اندرکنش دینامیکی بین قابهای فولادی و بتنی بارفتارهای دینامیکی متفاوت شده و براثرآن مقاومت یک ویاهردوسیستم کاهش یابد ازاین رو تعبیه سیستم بادبندی فولادی به گونه ای که مشکلات فنی و اقتصادی کمتری داشته باشد گزینه شایسته ای به نظر می رسد دراین مقاله مشاهده میشود که بادبندکششی سهم عمده ای درمقاومت جانبی به عهده دارد و درتمام حالت ها خرابی نهایی باخرابی بادبندکششی به دنبال خرابی بادبندفشاری همراه است ازمطالعه اثربادبندهای فولادی چنین برامد که جزئیات محل اتصال بادبندی به قاب درمقاومت جانبی قاب اثرمستقیم دارد