سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن مجیدی آرانی – مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجید شیخی نارانی – مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این گزارش سعی شده تا ویژگیهای منحصر به فرد کامپوزیتهای FRP و نقش موثر انها در کاربردهای مختلف، بخصوص سازه های بتنیف بیان شود. سپس مقاومت فشاری یک ستون بتنی مقاوم سازی شده با مواد مرکب مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و نتایج با نمونه های تقویت نشده مقایسه شده اند. جهت تحلیل دقیقتر ، آزمایش با نرم افزار ANSYS مدلسازی گردیده و در نهایت با نتایج عملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.