سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن مجیدی آرانی – مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این گزارش سعی شده تا ویژگیهای منحصر به فرد کامپوزیتهای FRP و نقش مؤثر آنها در کاربردهای مختلف، بخصوص سازه های بتنی، بیان شود. سپس مقاومت فشاری یک ستون بتنی مقاوم سازی شده با مواد مرکب مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و نتایج با نمونه های تقویت نشده مقایسه شده اند. جهت تحلیل دقیقتر، آزمایش با نرم افزار ANSYSمدلسازی گردیده و در نهایت با نتایج عملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.