سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا کبیری سامانی – دانشجوی دکتری، دانشکدة عمران، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – دانشیار دانشکدة عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه بتنهای مسلح به الیاف فولادی و شیشه‌ای بدلیل افزایش مقاومت خمشی، برشی، کششی و فشاری، افزایش مقاومت در مقابل سایش، تورق، هوازدگی در مهندسی عمران کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. افزایش مقاومت در مقابل سیکلهای متوالی یخ‌زدگی و آب‌شدگی و تر و خشک‌شدگی و بهبود جذب آب از ویژگیهای مهم بتنهای مسلح به الیاف شیشه‌ای و فولادی با پراکندگی تصادفی در سازه‌های مرتبط با آب، نظیر سازه‌های هیدرولیکی و مخصوصاً سازه‌های مرتبط با آبهای املاح‌دار نظیر سازه‌های دریایی می‌باشد. در این مقاله نتایج تجربی آزمایش روی حدود ۳۰۰ نمونة بتن مسلح به الیاف فولادی و شیشه‌ای که تحت تأثیر سیکلهای متوالی یخ‌زدگی و آب‌شدگی و تر و خشک‌شدنهای متوالی قرار گرفته‌اند، ارائه می‌گردد و مقاومت نهایی نمونه‌ها و درصد جذب آب آنها بعنوان معیارهایی برای مقایسة بتن الیافی با بتن معمولی(نمونه‌های شاهد) مورد سنجش قرار می‌گیرد. نتایج آزمایشات، بهبود مقاومت یخ‌زدگی و آب‌شدگی و تر و خشک‌شدگی نمونه‌های بتن الیافی نسبت به نمونه‌های شاهد را نشان می‌دهند. در ضمن جذب آب بتنهای الیافی نسبت به نمونه‌های شاهد کاهش یافته است