سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر عبدلی یزدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد
مسعود ابوئی مهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه یزد

چکیده:

با توجه به پیشرفتهایی که هر روزه در علم مهندسی زلزله شاهد آن هستیم و تغییرات زیادی که به علت این پیشرفتها در آیین نامه های طراحی لرزه ای بوقوع میپیوندد این سوال پیش میآید که آیا سازه هایی که با آیین نامه های قدیم یطراحی لرزه ای ، طراحی و ساخته شده اند ، معیار های آیین نامه های جدید را بر آورده م یکنند یا خیر ، تا اگر ساختمان ضوابط آیین نامه ها را ارضا ننماید اقدام به بهسازی لرزه ای ساختمان مورد نظر گردد . در کشور ما نیز با توجه به اینکه اکثر ساختمانهای موجود در شهرها دارای بافت قدیم ساز میباشند و از آنجا که بسیاری از ساختمانهای موجود و از جمله آنها، ساختمانهای فلزی مهاربنددار که بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش اول طراحی و اجراء شده اند و با توجه به گرایش محققین و متخصصین امر به طراحی بر اساس سطح عملکرد (PBD) لذا این موضوع که آیا ساختمانهای فلزی مهاربنددار طراحی شده بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش اول از ،نقطه نظر سطح عملکرد معیارهای پذیرش دستورالعمل FEMA 356 و به تبع آن معیارهای پذیرش دستورالعملبهسازی ایران را برآورده میکنند و یا نیاز به مقاوم سازی دارند، اهمیت توجه به ارزیابی لرزه ای ساختمانهای فلزی مهاربنددار را بیشتر از گذشته بر ما آشکار میکند. بر همین اساس در این مقاله قابهای مهاربندی فلزی دارای ۳ دهانه و در تعداد طبقات ۳ و ۵ و ۸ و ۱۰ طبقه و در قالب سیستم قاب مهاربندی هم محور که بر اساس آئین نامهویرایش اول طراحی شده ، بر اساس دستورالعملهای FEMA و ۳۵۶ FEMA 2800 273 تحت سه رکورد ، ناغان،طبس و السنترو مورد آنالیز دینامیکی غیرخطی در سطح خطر- ۱ صورت گرفته و به بررسی بهسازی مبناء در آنها پرداخته شده است.سپس بر روی ساختمانهای نیازمند مقاوم سازی، بوسیله بادبندهای مقاوم در برابر کمانش مقاوم سازی صورت گرفته و بر روی تمام ی ساختمانهای مقاوم سازی شده آنالیز دینامیکی غیرخطی در سطح خطر- ۱ انجام شده و معیار پذیرش ایمنی جانی در سطح خطر- ۱ مورد ارزیابی لرزه ای قرار گرفته شده است.