سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مهدی راغب – کارشناس ارشد مهندسی سازه همکار پژوه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناس

چکیده:

مقاله حاضر ضمن بررسی عملکرد دیوار برشی صحنه ای فولادی تحت اثرات لرزه ای به مقایسه رفتاری آنها با سیستم های مهاربندی موجود می پردازد. دیوارهای برشی فولادی، جهت ایجاد سازه ای مقاوم در برابر بارهای جانبی، و افزایش سختی در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. پانل دیوار برشی صفحه ای فولادی شامل یک ورق فولادی، دو ستون مرزی و تیرهای افقی کف می باشد. این پانل همانند یک تیرورق طره ای قائم رفتار می کند. ستون ها بعنوان بال های این تیرورق و صفحه فولادی دیوار، همانند جان آن می باشد. تیرهای افقی کف نیز در این سیستم همانند سخت کننده های عرضی در تیرو ورق ها هستند. با افزایش تغییرشکل برشی قسمت هایی از دیوار برشی فولادی کمانش کرده، در نتیجه سختی آن کاهش می یابد. همچنین با افزایشتغییر شکل برشی، مقاومت صفحه فولادی از طریق ایجاد یدان کششی مورب صورت پذیرفته در نتیجه بخش هایی از صفحه فولادی جاری شده و سختی آن به تدریج کاهش می یابد. یکنواختی منحنی های هیسترزیس دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری سیکلی علاوه براینکه نشان دهنده شکل پذیری خوب سازه است معرف پایداری بسیار خوب این سیستم نیز می باشد.