سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مغفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، عضو باشگاه پژوهشگران ج
لیدا سلج – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، عضو باشگاه پژوهشگر

چکیده:

دیوارهای داخلی دهانه درگیر با ستونها درمجموع، تغیر شکل و جابجایی سیستمهای مقاوم نیروهای جانبی سازه ها را محدود می نماید و طول آزاد ستونها را کاهش می دهند. بنابراین دیوارها تغییرات غیر عمدی را در سختی اعضاء به وجود می آورند به طوریکه ستونهای کوتاه سهم زیادی از بارهای جانبی را جذب می کنند. ستونهای کوتاه اغلب در مراحل تحلیل و طراحی در نظر گرفته نمی شوند و بنابراین تسلیحات و محصورشدگی آنها به مقدار کافی نخواهد بود و همچنین ظرفیت جذب انرژی لرزه ای لازم را با توجه به تغییر شکل غیر ارتجاعی نخواهند داشت و در نتیجه نمی توانند از شکستهای ترد برشی جلوگیری نمایند برای جلوگیری از ایجاد شکستهای ترد برشی ستونهای برشی کوتاه بتن مسلح به مطالعه موارد زیر پرداخته شده است: ۱ـ بررسی آسیب های سازه ای در ساختمانهای بتن مسلح با ستون کوتاه در زمین لرزه های گذشته، ۲ـ بررسی آسیب پذیری ستونهای کوتاه با استفاده از نتایج مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی ۳ـ تحلیل نیروها در ستون کوتاه ۴ـ بررسی روشهای مختلف مقاوم سازی ۵ـ ارایه روشهای طرح مقاوم لرزه ای ستونهای کوتاه.