سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش – دانشجویدکترای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پلها جزء سازه های حیاتی می باشند زیرا در هنگام وقوع زلزله و پس از آن باید قابل استفاده باقی بمانند. با توجه به روش اجرا و نوع پل در صورت وجود ضعف در مقاومت لرزه ای پل می توان از روشهای گوناگونی برای مقاوم سازی استفاده نمود. یکی از راههای مناسب برای این منظور استفاده از انواع میراگر می باشد. در صورتی که پایه پل دارای مقاومت کافی بوده ولی اتصال مناسبی بین عرشه و پایه برقرار نباشد می توان با استفاده از انواع میراگر نسبت به مقاوم سازی آن اقدام نمود. در این مقاله چند مورد از پلهایی را که بدین صورت مقاوم سازی شده اند مورد بررسی قرار گرفته است.