سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سارا فائز – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهر

چکیده:
میراث فرهنگی هرکشوریکی ازاساسی ترین ارکان تحکیم هویت ایجادخلاقیت و خودباوری ملی می باشد پژوهش درویژگی های مختلف آن باعث روشن شدن بسیاری ازابهامات تاریخی و ارزیابی ارزشهای نهفته درحیات طولانی جامعه و انتقال ارزشهای اصیل به حیات جامعه امروزهمی باشد بنای امیرچخماق طی سالهای اخیر دچارترکها و اسیبهای فراوانی شده است هدف ازاین پژوهش شناخت اسیب ها و مقاوم سازی این بنا دربرابرلرزشها و جلوگیری ازتخریب و اسیب بنا می باشد روش پیشنهادی استفاده ازمصالح و بکارگیری تکنیکهایی می باشد که درحین بالا بردن مقاومت شکل ظاهری بنا را حفظ کرده و بامشخصه های اولیه بنا هم خوانی داشته باشد آنچه درزمینه مقاوم سازی امیرچخماق صورت گرفته روشهای سنتی ازقبیل کلافهای کشی و استفاده ازداربستهای فلزی می باشد که این روشها وضعیت ایمنی این بناها را دربرابرزلزله ارتقای چندانی نمی بخشد طی مطالعات بعمل آمده بااستفاده ازمصالحFRP دربخشی ازبنا و تزریق ملات متناسب درقسمت های فوقانی مناره به مقاومت مناره و پایداری این اثرباارزش کمک می کنیم