سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر خاجی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس ته
شهرام احمدوند – کارشناس ارشد مهندسی عمران-زلزله دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

مقاوم سازی پلهای با مصالح بنایی ( از جمله پهای سنگی) با توجه به قدمت آنان و نیز سهم عمده آنان در شبکه حمل و نقل کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از پل هایی که اخیرا ساخته شده اند نیز، در پایه ها و کوله ها از مصالح سنگی استفاده شده است و باید تمهیداتی برای نگهداری این سازه ها اندیشیده شود. این مقاله به بررسی اثر میل مهارهای تقویتی بعنوان یک روش ساده و اقتصادی بر رفتار سازه ای این نوع پلها می پردازد. برای انجام تحلیل های مورد نیاز، از روش عددی المانهای مجزا استفاده شده است. این تحقیق ضمن معرفی نرم افزار ۳DEC ب قابلیت های بالا برای تحلیل عددی محیط های ناپیوسته، به کمک اندازه گیری مقادیر تغییر مکانها و تنشها در نقاط گرهی المانهای مصالح بنایی، به تشریح و تعیین رفتار مصالح می پردازد. نتایج حاصل از تحلیل ها بیانگر عملکرد مناسب روش پیشنهادی در مقاوم سازی پلهای با مصالح بنایی است.