مقاله مقايسه آثار محافظتي هگزامتيلن تترآمين و N- استيل – سيستئين بر عوارض پاتولوژيك سولفور موستارد در سلول هاي فيبروبلاست پوست انساني رده HF2FF با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه آثار محافظتي هگزامتيلن تترآمين و N- استيل – سيستئين بر عوارض پاتولوژيك سولفور موستارد در سلول هاي فيبروبلاست پوست انساني رده HF2FF با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفور موستارد
مقاله سلولهاي فيبروبلاست رده HF2FF
مقاله هگزامتيلن تترامين
مقاله N– استيل – سيستئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمودآبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پيرزاده جهرمي ژيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در اين مطالعه، اثر حفاظتي هگزامتيلن تترآمين (HMT) و  -Nاستيل – سيستئين (NAC) در مقابل سولفور موستارد (HD) در سلولهاي فيبروبلاست پوست انساني رده  HF2FFمقايسه شد.
مواد و روشها: اثر (180 mM)  و اثر پيش درماني يا درمان همزمان با (۱۵mM) HMT و (۰٫۱mM) NAC بر مرگ سلولي و ارگانلهاي سلولي با ميكروسكوپ الكتروني(EM)  مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: HMT بيش از %۳۸ وNAC  حدود %۳۳ از مرگ سلولي ناشي از HD جلوگيري نمود. مشاهدات EM نشان داد HD سبب تخريب غشا سلول و ارگانلها (ميتوكندري، ليزوزيم و…) و علايم نكروز سلولي مي گردد. HMT سبب افزايش سلول هاي نرمال با ليزوزيم سالم شده، ولي شبكه آندوپلاسميك و گلژي نسبتا واكوئله و بعضي ميتوكندري ها كاملا استروما را از دست داده اند. در گروه NAC ميتوكندري ها متراكم، سيتوپلاسم نرمال نبوده و هسته علايم واكوئله، ولي تخريب نسبت به كنترل كمتر و ارگانلهاي سلولي نيز نظير دستگاه گلژي و ليزوزيم سالم مانده بودند.
نتيجه گيري:  HDبلافاصله پس از تماس اثرات مخرب را اعمال نموده و پبش درماني موثرترين راه مقابله ميباشد. مصرف HMT و يا NAC قويا از مرگ و نيز تغييرات ارگانلهاي سلولي جلو گيري مي نمايند. اثر محافظتيHMT  در پيشگيري از مرگ سلولي ناشي ازHD  بيشتر از  NACميباشد.