مقاله مقايسه آزادسازي سندروم تونل کارپ با سه روش مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه آزادسازي سندروم تونل کارپ با سه روش مختلف
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندروم تونل کارپ
مقاله روش ها
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده خليل
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي امين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زعفراني زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: سندروم تونل کارپ از شايع ترين نوروپاتي هاي فشاري اندام بالايي است که در صورت عدم پاسخ به درمان هاي محافظه کارانه، نيازمند عمل آزادسازي کانال مي باشد. در اين مطالعه نتايج درمان سه روش جراحي باز، آزادسازي آندوسکوپيک و برش کوچک کف دستي مقايسه شدند.
مواد و روش ها: در فاصله زماني يک سال، ۵۳ بيمار (۵ مرد و ۴۸ زن) که کانديد جراحي آزادسازي تونل کارپ بودند، در سه گروه درمان جراحي باز، آندوسکوپيک و جراحي با برش کوچک قرار گرفتند و عمل جراحي شدند. سپس يک هفته، چهار هفته و چهار ماه پس از عمل از نظر علايم، رضايت مندي، قدرت گرفتن جسم بين دو انگشت و بازگشت به کار ارزيابي شدند.
يافته ها: رضايت مندي در گروه آرتروسکوپي و برش کوچک کف دستي بيشتر و در ماه چهارم ميزان رضايت مندي در هرسه روش مساوي بود. در طول ۴ ماه بيشترين آمار بهبودي مربوط به درد شبانه و بي حسي و کمترين آمار مربوط به ضعف بود. در روش جراحي باز زمان قبل از بازگشت به کار طولاني تر، و دردناک بودن محل جراحي نسبت به دو گروه ديگر بيشتر بود. بين شدت درگيري در نوار عصبي با شدت علايم باليني و با ميزان بهبود علايم تفاوت معني داري وجود نداشت. سن، جنس، اندام غالب، بيماري هاي همراه زمينه اي در بهبود علايم تاثير نداشتند.
نتيجه گيري: آزادسازي تونل کارپ با دو روش آندوسکوپيک و برش کوچک کف دستي در ماه اول با رضايت بيشتري همراه بود ولي در ماه چهارم بين رضايت مندي سه گروه تفاوتي وجود نداشت.