مقاله مقايسه آزمون هاي قدرت ناميه بذر براي پيش بيني جوانه زني و عملکرد دانه در کلزاي زمستانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه آزمون هاي قدرت ناميه بذر براي پيش بيني جوانه زني و عملکرد دانه در کلزاي زمستانه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت ناميه بذر
مقاله جوانه زني
مقاله عملکرد دانه
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي ميرناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقايسه آزمون هاي قدرت ناميه بذر براي پيش بيني جوانه زني بذور و همچنين ارتباط آنها با عملکرد دانه در کلزا، آزمايشي با استفاده از نه رقم کلزا به نام هاي گولياس (فرانسه)، آپشن ۵۰۰، پي اف ۷۰٫۴۵٫۹۱ (آلمان)، اکسل، پيس، سيکلن، کوانتوم، کيو۲ و هايولا ۴۰۱ (کانادا) در طي آزمون هاي آزمايشگاهي (آزمون جوانه زني، فرسودگي بذر و رشد گياهچه) در قالب طرح کاملا تصادفي انجام گرفت. آزمايش هاي مزرعه اي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سال زراعي ۸۴ – ۱۳۸۳ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان اجرا شد. نتايج نشان داد سرعت جوانه زني (آزمون جوانه زني) بيشترين ارتباط را با درصد بذور جوانه زده در مزرعه دارد و معادله برآورد شده، ۸۴% تنوع در درصد جوانه زني را با خط رگرسيون نشان داد. نتايج حاصل از گزينش متغير به روش گام به گام نيز نشان داد از ميان صفات مورد بررسي در آزمايشگاه تنها سرعت جوانه زني در آزمون جوانه زني، اثر معني دار و قابل توجهي را در پيش بيني درصد جوانه زني بذور در مزرعه دارا مي باشد. لذا اين صفت مي تواند براي پيش بيني جوانه زني بذور کلزا در مزرعه مورد استفاده قرار گيرد. همچنين نتايج نشان داد پايين بودن مولفه هاي جوانه زني مانند سرعت، يکنواختي و درصد جوانه زني در شرايطي که عوامل محيطي براي رشد گياهچه مساعد بوده و تراکم مطلوب گياهي نيز در مزرعه حاصل شود تاثير معني داري بر عملکرد دانه نخواهد داشت.