مقاله مقايسه آمادگي هاي عمومي بدني دانش آموزان پسر مناطق مختلف كشور بر اساس آزمون CAFT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۴۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه آمادگي هاي عمومي بدني دانش آموزان پسر مناطق مختلف كشور بر اساس آزمون CAFT
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CAFT
مقاله دانش آموز پسر
مقاله آمادگي جسماني
مقاله حركتي
مقاله نورم
مقاله آزمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرتاش علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر، مقايسه آمادگي هاي بدني دانش آموزان پسر كشور و تهيه نورم هاي ملي روي متغيرهاي سرعت، استقامت، چابكي و نيروي عضلاني با استفاده از آزمون CAFT بود. از گروه هاي سني ۱۸ – ۷ سال، ۱۲۹۶۰ نفر از استان هاي منتخب از ۵ منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب و مركز به طور تصادفي انتخاب و بر مبناي متغيرهاي تحقيق و نورم هاي كشوري حاصله با يكديگر مقايسه شدند. آزمون هاي آنوا و تعقيبي توكي در سطح ۰۵/۰ نشان دادند كه استان هاي جنوبي و مركزي در دوهاي سرعت و چابكي، شمالي و شرقي و مركزي در استقامت عضلاني و قلبي – عروقي، شرقي و مركزي و شمالي در نيروي عضلاني و استان هاي جنوبي در استقامت قلبي – عروقي آماده تر از ديگر مناطق اند. در ضمن، مناطق جنوبي و غربي به تقريب در همه رده هاي سني از نورم هاي كشوري در سرعت، مناطق جنوبي و مركزي به طور كلي در همه رده هاي سني در استقامت عضلاني، مناطق مركزي به طور كلي تا سن قبل از ۱۵ سالگي در استقامت عضلات كمربندي شانه، مناطق شمالي در همه رده هاي سني در چابكي عمومي، مناطق غربي در همه رده هاي سني در نيروي عضلاني و مناطق مركزي در رده هاي سني ۱۲ سالگي به بعد از نورم هاي كشوري ضعيف ترند. اين يافته ها زمينه ها را براي استعداديابي ورزشي و پرورش آنها در كشور فراهم مي آورد و همچنين به افزايش دقت در نمره دادن و ارزشيابي در كلاس هاي تربيت بدني مدارس كشور كمك مي كند.