مقاله مقايسه آناليز احتمال Markov-Chain و مدل تانک هاي همزده سري در مدل سازي رياضي عملکرد خشک کن هاي داراي جريان هاي برخوردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering) از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه آناليز احتمال Markov-Chain و مدل تانک هاي همزده سري در مدل سازي رياضي عملکرد خشک کن هاي داراي جريان هاي برخوردي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک کردن
مقاله جريان هاي برخوردي
مقاله آناليز Markov-Chain
مقاله تانک هاي همزده سري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: نيك سير آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علي رغم اين که بيش از نيم قرن از تبيين و بسط تئوري و کاربرد راکتورهاي داراي جريان هاي برخوردي مي گذرد، با اين وجود، تلاش هاي بسيار محدودي در زمينه مدل سازي عملکرد خشک کن هاي داراي جريان هاي برخوردي، صورت پذيرفته است. در اين مطالعه فرايند خشک کردن ذرات مرطوب با استفاده از خشک کن هاي سيکلوني داراي جريان هاي برخوردي بر اساس مدل احتمال Markov-Chain و مدل تانک هاي همزده سري، مورد مدل سازي رياضي و شبيه سازي قرار گرفته است. پارامترهاي مورد نياز در بسط هر مدل، با استفاده از توزيع زمان ماند تجربي ذرات درون يک نمونه خشک کن داراي جريان هاي برخوردي مماسي، تعيين و معادلات حاکم، به روش عددي حل گرديده است. مقايسه نتايج به دست آمده با داده هاي تجربي گزارش شده، نشان مي دهد مدل تانک هاي همزده سري، به طور موفقيت آميزي عملکرد خشک کن هاي برخوردي را پيش بيني مي کند. اين در حالي است که نتايج مدل Markov-Chain انحراف بيشتري از مقادير تجربي نشان داده است. بررسي تاثير برخي پارامترهاي عملياتي نشان مي دهد راندمان عمليات خشک کردن در خشک کن هاي برخوردي با کاهش نسبت جامد به گاز، کاهش رطوبت ذرات ورودي و افزايش دماي گاز، افزايش مي يابد.