مقاله مقايسه اثرات هيستوپاتولوژيک نخ هاي بخيه کاتگوت کروميک توليد داخل کشور با نمونه هاي مشابه توليد خارج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات هيستوپاتولوژيک نخ هاي بخيه کاتگوت کروميک توليد داخل کشور با نمونه هاي مشابه توليد خارج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخ بخيه كاتگوت کروميک
مقاله کاشت نخ
مقاله مواد بخيه
مقاله پاتولوژي
مقاله خرگوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرجاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نخ هاي بخيه کاتگوت کروميک يکي از پرمصرف ترين نخ هاي بخيه در اعمال جراحي هستند. هدف از اين بررسي ارزيابي هيستوپاتولوژيكي واكنش التهابي چهار نوع نخ كاتكوت در داخل بدن بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از ۲۵ سر خرگوش سفيد آزمايشگاهي با وزن متوسط ۳-۲ كيلوگرم كه به پنج گروه پنج تايي تقسيم شدند استفاده شده بودند. چهار نوع نخ بخيه مورد آزمايش در عضلات پشت و ران كاشته شدند. در دوره هاي زماني ۲ ، ۷ ، ۱۴ ، ۲۱ و ۶۰ روزه حيوانات مورد بررسي با روش انساني معدوم و نخ ها، بافت زيرجلد و عضلاني از نواحي مورد نظر برداشت شدند.
يافته ها: ارزيابي آماري در مورد مقايسه دو به دوي نخ ها انجام گرفت که در اغلب موارد تفاوت بين نخ ها معني دار تشخيص داده شد (p<0.05) و در مورد نخ اتيكون حداقل واكنش التهابي را دارا بود. همچنين هر ۴ نوع نخ به طور کلي با يکديگر مقايسه شدند و نخ اتيکون به عنوان بهترين نوع نخ بخيه در ميان ۴ نخ ديگر مشخص گرديد.
استنتاج: در يک نتيجه گيري بايد توجه نمود که به علت مواد اوليه غير قابل کنترل در نخ هاي کاتگوت كه بخشي از روده حيوانات است اثرات پاتولوژيك اين نخ ها متنوع بوده و اين مورد مغاير با استاندارد محصولات مصرفي در جراحي است.