مقاله مقايسه اثربخشي طب سوزني با پيروکسيکام خوراکي در کاهش شدت درد و بهبود عملکرد فعاليتي بيماران دچار کمردرد مزمن مکانيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۷۲ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي طب سوزني با پيروکسيکام خوراکي در کاهش شدت درد و بهبود عملکرد فعاليتي بيماران دچار کمردرد مزمن مکانيکي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمر درد مزمن مکانيکي
مقاله طب سوزني
مقاله پيروکسيکام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان فرد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: قليچ يونس
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امان الهي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کمردرد بيماري شايعي است به طوري که شيوع آن به بيش از ۸۴ درصد ميرسد. سردسته علل ايجاد کننده کمردرد، کمردرد مزمن مکانيکي است که در اثر عملکرد فعاليتي بد، وضعيت هاي بدني نامناسب، فشارهاي رواني و … به وجود مي آيد. درمان اين بيماران اغلب در راستاي کاهش درد، حفظ تحرک و به حداقل رساندن ناتواني بيمار انجام مي پذيرد. اين تحقيق اثرات طب سوزني و پيروکسيکام خوراکي را در کاهش درد و بهبود عملکرد فعاليت هاي روزانه اين بيماران مقايسه ميکند.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني ۵۲ بيمار دچار کمردرد مزمن مکانيکي انتخاب شدند و به طور تصادفي ساده به دو گروه A و B تقسيم بندي شدند. گروه A تحت درمان طب سوزني (۲ جلسه در هفته) و گروه B تحت درمان باپيروکسيکام (۳۰ ميلي گرم روزانه) به مدت ۲ هفته متوالي قرار گرفتند. بيماران از نظر شدت درد (بر اساس VAS و فعاليت عملکرد روازنه) قبل از شروع درمان، بلافاصله پس از درمان و ۴ هفته پس ازپايان درمان مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: بر اساس آناليز داده ها ميانگين VAS قبل از شروع درمان، بلافاصله پس از درمان و ۴ هفته پس از پايان درمان به ترتيب در گروه A به صورت ۳٫۰±۳۹٫۷، ۹۶٫۰±۸۸٫۴۲ و ۵۲٫۰±۰۲٫۳ و در گروه B به صورت ۶۱٫۰±۱۲٫۷، ۹۳٫۰±۵۵٫۴ و ۲۸٫۰±۹۱٫۳ بود (P<0.005).
بحث و نتيجه گيري: طب سوزني در کاهش شدت درد و بهبود عملکرد روزانه بيماران، موثر تر از پيروکسيکام خوراکي بود. به نظر مي رسد که اگر درمان با طب سوزني به مدت طولاني تري ادامه پيدا کند اثر بيشتري نيز در کاهش درد داشته باشد.