مقاله مقايسه اثربخشي طب سوزني و پيروكسيكام خوراكي بر درد و فعاليت هاي روزانه زندگي بيماران مبتلا به كمردرد مزمن مكانيكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۴۳ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي طب سوزني و پيروكسيكام خوراكي بر درد و فعاليت هاي روزانه زندگي بيماران مبتلا به كمردرد مزمن مكانيكي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيروكسيكام
مقاله كمر درد مزمن مکانيکي
مقاله طب سوزني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امان الهي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: حلي ساز محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: شيوع كمردرد در سراسر زندگي به بيش از %۸۴ مي رسد. مهم ترين علل ايجادكننده كمردرد، عوامل مكانيكي هستند كه از وضعيت بدني نامناسب، عملكرد بد سيستم عضلاني مفصلي و فشارهاي رواني ناشي مي شوند. اين مطالعه با هدف مقايسه اثرات طب سوزني و پيروكسيكام خوراكي بر درد و عملكرد روزانه بيماران مبتلا به كمردرد مكانيكي انجام شد.
مواد و روش ها: در مطالعه اي تصادفي، ۵۲ بيمار دچار كمردرد مزمن مكانيكي پس از بررسي كامل، از درمانگاه هاي طب فيزيكي و توانبخشي انتخاب شدند و به طور تصادفي به دو گروه مساوي تحت درمان با طب سوزني (۲ جلسه در هفته) و پيروكسيكام خوراكي (۳۰ ميلي گرم روزانه) به مدت ۲ هفته متوالي قرار گرفتند. بيماران از نظر شدت درد (بر اساس مقياس آنالوگ بصري درد) و فعاليت روازنه قبل از شروع درمان، پس از درمان و ۴ هفته پس از درمان مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: اختلاف ميانگين ميزان درد بين دو گروه قبل از شروع درمان، پس از درمان و ۴ هفته پس از درمان به ترتيب ۱٫۱۲±۰٫۱۱، ۳٫۳۳±۰٫۰۳ و ۳٫۱۱±۰٫۲۴ بود (P<0.005). ميانگين درد قبل از شروع درمان، پس از درمان و ۴ هفته پس از درمان در گروه طب سوزني به ترتيب ۷٫۳۹±۰٫۴۲، ۳٫۸۸±۰٫۹۶ و ۳٫۰۲±۰٫۵۲ (P<0.005) و در گروه پيروكسيكام به ترتيب ۶٫۲۲±۰٫۶۱، ۵٫۸۵±۰٫۹۳ و ۴٫۹۱±۰٫۲۸ بود (P=0.105). اختلاف ميانگين بين دو گروه در فعاليت هاي روزانه معني دار بود (P<0.005).
نتيجه گيري: تاثير طب سوزني بر كاهش شدت درد و بهبود فعاليت هاي روزانه بيماران مبتلا به كمردرد مكانيكي مزمن بيشتر از پيروكسيكام خوراكي است.