مقاله مقايسه اثربخشي نوروفيدبک، ريتالين و درمان ترکيبي در کاهش علایم کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي / کمبود توجه (ADHD) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي نوروفيدبک، ريتالين و درمان ترکيبي در کاهش علایم کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي / کمبود توجه (ADHD)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروفيدبک
مقاله ADHD
مقاله دارو درماني
مقاله اختلال بيش فعالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشابي كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثربخشي نوروفيدبک، ريتالين و درمان ترکيبي در کنترل و کاهش علایم ADHD در قالب يک مطالعه آزمايشي تک آزمودني انجام شد. بدين منظور تعداد ۱۶ نفر از دانش آموزان مبتلا به ADHD نوع مرکب در سه موقعيت درماني و يک موقعيت فهرست انتظار مورد مطالعه قرار گرفتند. کليه آزمودني ها قبل و پس از مداخله با آزمون کامپيوتري Iran TOVA (به عنوان يک آزمون ارزيابي عملکرد مستمر با هدف ارزيابي متغيرهاي توجه)، فرم تجديد نظر شده آزمون هوشي وکسلر کودکان (WISC-R) و آزمون کانرز-فرم والدين ارزيابي شدند. نتايج نشان داد که روش درمان ترکيبي نوروفيدبک به همراه ريتالين موثرتر از هر يک از اين روش ها به تنهايي است. ميزان اثربخشي نوروفيدبک به اندازه ريتالين بود؛ اگر چه ميزان رضايتمندي والدين (که در نمرات پس آزمون کانرز منعکس شده است) از روش نوروفيدبک بيش تر از دارو درماني بود. نتايج اين مطالعه با مطالعاتي که از کاربرد رويکرد هاي درماني چند وجهي حمايت مي کنند همخوان است. همچنين مي توان نتيجه گرفت که نوروفيدبک مي تواند در شرايطي که بيمار به دارو پاسخ نمي دهد يا از عوارض جانبي آن رنج مي برد به عنوان روش درماني جايگزين مطرح باشد.