مقاله مقايسه اثر آتورواستاتين با دارو نما در درمان درماتيت پدروس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر آتورواستاتين با دارو نما در درمان درماتيت پدروس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درماتيت
مقاله پدروس
مقاله درمان
مقاله آتورواستاتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوكار سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: موسي كاظمي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاج حيدري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: داوري بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درماتيت عارضه تاولي التيام يابنده پوست است، كه توسط حشره كوچكي به نام پدروس از سوسك هاي ولگرد و از راسته سخت بال پوشان ايجاد مي شود. در حالي كه در خصوص درمان كلاسيك بيماري مطالعات محدودي صورت گرفته است. هدف اين مطالعه شناخت اثر درماني داروي آتورواستاين روي درماتيت در مقايسه با دارونما بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي ۲ سويه كور بوده و به مدت ۶ ماه در بيمارستان ها و كلينيك ها و مراكز درماني شهرستانهاي ساري و نكا به اجرا در آمد. طي اين مطالعه آثار درماني قرص آتورواستاتين خوراكي در ۱۵ نفر از بيماران مبتلا به درماتيت پوستي و ۱۵ نفر گروه شاهد با دارو نما مورد بررسي قرار گرفت. تمام بيماران در آغاز و پايان دوره درمان (روز اول، هفتم و چهاردهم) تحت بررسي مشاهده باليني قرار گرفتند. نتايج در پرسشنامه ثبت و در دو گروه، بهبودي كامل و شكست درمان مقايسه شد. نتايج با آزمون آماري c2 و نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از مجموع ۱۵ نفر بيمار، ۱۰ نفر در شهرستان ساري و ۵ نفر در شهرستان نكا تحت درمان قرار گرفتند. بيشتر بيماران در گروه سني ۴۵-۲۶ سال قرار داشتند. اكثر بيماران متاهل، همگي آنها با سواد و عمدتا در مشاغل دولتي يا خصوصي اشتغال داشتند. ميزان بهبودي كامل بيماران در ويزيت دوم (روز هفتم)
۹۳٫۳ درصد و در ويزيت سوم (روز چهاردهم) بقيه بيماران بهبود يافتند. در بيماران مراجعه كننده ۴۲٫۸۵ درصد زخم هاي با اندازه ۶-۱۰ سانتي متر مربع داشتند و ۳۰٫۴۳ درصد از بيماران داراي ضايعه در ناحيه گردن بودند. اختلاف معني داري بين بهبودي گروه تيمار با دارو نما در نوبت هاي درمان ديده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: در اين بررسي تمامي بيماران تا روزچهاردهم بعد از درمان بهبودي كامل يافتند در حاليكه در گروه شاهد فقط ۱۳٫۳۳ درصد بهبود يافتند.