مقاله مقايسه اثر استفاده از معيار ميزان قابل هضم و کل اسيد هاي آمينه ضروري جيره هاي غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر استفاده از معيار ميزان قابل هضم و کل اسيد هاي آمينه ضروري جيره هاي غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدهاي آمينه ضروري قابل هضم
مقاله اسيدهاي آمينه ضروري کل،جيره رقيق
مقاله جيره غليظ
مقاله عملکرد جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي خاني رامين
جناب آقای / سرکار خانم: ايلا نيما
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري جور حسام
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: افسر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق جهت مقايسه اثر جيره هاي تنظيم شده بر اساس برآورد اسيدهاي آمينه ضروري کل و قابل هضم در جيره هاي پايه ذرت و سويا بر روي عملکرد جوجه هاي گوشتي در قالب طرح کاملا تصادفي با ۴ تيمار و ۵ تکرار و هر تکرار شامل ۲۰ جوجه نر گوشتي به روش فاکتوريل (۲×۲) انجام شد .فاکتور اول معيار اسيد آمينه (کل و قابل هضم)، و فاکتور دوم نوع جيره (رقيق و غليظ) بود.
درمورد مصرف خوراک تنها اثر نوع جيره و اثرات متقابل در کل دوره معني دار شد (P<0.05) و اين موضوع حاکي از افزايش مصرف خوراک در جيره هاي رقيق نسبت به جيره هاي غليظ بود. در مورد افزايش وزن بدن تنها اثر معيار اسيد آمينه و اثرات متقابل در کل دوره معني دار شد (P<0.05) و در کل حاکي از افزايش وزن در جيره هاي غليظ با معيار اسيدهاي آمينه کل نسبت به بقيه جيره ها بود. در مورد ضريب تبديل غذايي اثر معيار اسيد آمينه غير معني دار بود (P³۰٫۰۵). اثرات متقابل نوع جيره در معيار اسيد آمينه نيز در کل دوره معني دار شد (P≤۰٫۰۵). در مورد صفات لاشه هيچ اثر معني داري در صفات ذکر شده در معيارهاي اسيد آمينه، نوع جيره و اثرات متقابل نوع جيره در معيار اسيد آمينه ديده نشد (P>0.05).
در مورد تيتر آنتي بادي نيوکاسل تنها اثرات متقابل نوع جيره در معيار اسيد آمينه معني دار بود (P<0.05) که جيره غليظ در معيار اسيد آمينه قابل هضم بيشترين تيتر را داشت. به طور کلي تنظيم جيره بر اساس معيار اسيد آمينه کل نتايج مطلوب تري داشت.