مقاله مقايسه اثر اندانسترون و دگزامتازون-متوکلوپراميد بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در افق دانش از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر اندانسترون و دگزامتازون-متوکلوپراميد بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استفراغ
مقاله اندانسترون
مقاله تهوع
مقاله دگزامتازون
مقاله متوکلوپراميد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه دلويي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي نورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي يکي از علل شايع موربيديتي پس از اعمال جراحي است که با مشکلات خاصي از جمله پنوموني آسپيراتيو دهيدراتاسيون، تاخير در ترخيص بيمار، اختلالات الکتروليتي و اسيد و باز همراه است. تا به حال پروتکل هاي درماني مختلفي جهت جلوگيري از اين امر گزارش شده ولي تهوع و استفراغ همچنان جزء مشکلات پس از عمل جراحي باقي مانده است.
روش تحقيق: در اين مطالعه ۲ دسته دارويي اندانسترون و ترکيب دگزامتازون-متوکلوپراميد جهت بررسي اثر پروفيلاکسي روي تهوع و استفراغ بررسي شده است. در اين بررسي نيم ساعت قبل از عمل داروها به بيماران کانديد آپاندکتومي، با دوز مشخص تجويز شده و ميزان تهوع و استفراغ در ريکاوري و ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از عمل بررسي گرديد.
يافته ها: اثر اندانسترون بر روي کاهش تهوع و استفراغ پس از جراحي حدودا ۳۰ درصد بيشتر از تاثير ترکيب دگزامتازون-متوکلوپراميد گزارش شده است.
نتيجه گيري: با توجه به عدم ثبت هرگونه عوارض جانبي براي اندانسترون و با توجه به قيمت پايين دارو و در دسترس بودن آن و اثر بالاي آن در کاهش تهوع و استفراغ، توصيه مي شود که اين دارو به عنوان يک عامل موثر جهت جلوگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل استفاده شود.