مقاله مقايسه اثر بخشي انواع امپرازول با نامهاي تجاري مختلف و پنتوپرازول در بيماران مبتلا به بيماري رفلاکس معده به مري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بخشي انواع امپرازول با نامهاي تجاري مختلف و پنتوپرازول در بيماران مبتلا به بيماري رفلاکس معده به مري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري رفلاکس
مقاله داروي مهار کننده پمپ پروتون
مقاله امپرازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري مقدم سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: تفنگچي ها شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: استادرحيمي شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري GERD يا بيماري رفلاکس گاسترو ازوفاژ يک بيماري مزمن و عود کننده به شمار ميرود که شيوع آن روبه افزايش است و ميتواند بر کيفيت زندگي بيماران به ميزان قابل ملاحظه اي تاثيربگذارد. انتخاب بهترين روش درماني با دارو سال هاست که موضوعي مورد توجه به شمار مي آيد، هدف از اين مطالعه مقايسه اثر بخشي انواع هاي داروهاي موجود در بازار، شامل: محصولات داخلي و خارجي در درمان بيماران مبتلا به رفلاکس ميباشدکه به صورت کارازمايي باليني تصادفي دو سوکور انجام پذيرفته است.
مواد و روش ها: در اين مقاله کار آزمايي باليني با کد اخلاق ۱۰۱۶ اثرات درماني پنتوپرازول و سه نوع امپرازول موجود در بازار بر روي ۱۰۰ بيمار مبتلا به رفلاکس بررسي شد، ۴ گروه دارويي که دربسته هاي دارويي بدون نام بسته بندي شده بودند به عنوان درمان در مورد بيماران به کار برده شد مقدار مصرف ۴۰ ميلي گرم در روز به صورت يک قرص دو باردرروز به مدت ۴ هفته بود. ويزيت براي پيگيري اول چهار هفته بعد انجام شد و دوباره پرسش نامه اي در مورد شدت و دفعات تکرار علايم در بيمار تکميل گرديد. پيگيري دوم سه ماه بعد دوباره انجام گرفت، آنها به سه گروه متناسب با پاسخ به درمان تقسيم بندي شدند. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار اماري SPSS (ويرايش ۱۵) از نظر آماري بررسي شد.
يافته ها: در بيماران مورد بررسي، ۶۴٫۳% زن بودند و متوسط سني آنان ۳۷٫۱ سال بود. (حداکثر ۷۶ و حداقل ۱۶ ساله با انحراف معيار ۱۵ ±) در ۱۵٫۱% موار د BMI کمتر از kg/m220،۳۶% از موارد BMI بين ۲۰ تا ۲۵، ۲۹٫۱% از موارد BMI بين ۲۵ تا ۳۰ و ۱۲٫۸% از موارد BMI بيشتر از ۳۰ داشتند. از نظر پيگيري ۷۳٫۵% از بيماران مراجعه مجدد و کامل داشتند، در حالي که ۱۴٫۲% از آنان فقط يک بار مراجعه کردند و ۱۲٫۲% به دليل عدم مراجعه از مطالعه خارج شدند. ۲۵٫۵% از آنان با روش A، ۲۴٫۵% با روش B، ۲۵٫۵% با روش C و ۲۴٫۵% با روش D درمان شدند.
بحث و نتيجه گيري: پنتوپرازول، اکسي پرازول و امپرازول ساخت شرکت دکتر عبيدي و Losec داراي اثرات مشابهي بر علايم بيماران ايراني مبتلا به رفلاکس بودند. اگرچه پاسخ درماني در گروه هاي درماني متفاوت بود اما اين اختلاف از نظر آماري ارزشمند به شمار نمي آمد (PV>0.05). جنس و BMI هم در پاسخ به درمان آنها اثري نداشت (PV>0.05 در تمام موارد).