مقاله مقايسه اثر بخشي دوگزاپرام و پتدين در درمان لرز بعد از بيهوشي عمومي در بالغين: يک کارآزمايي باليني دو سو کور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بخشي دوگزاپرام و پتدين در درمان لرز بعد از بيهوشي عمومي در بالغين: يک کارآزمايي باليني دو سو کور
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لرز بعد از بيهوشي
مقاله دوگزاپرام
مقاله پتدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل بابايي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نقش بندي سيدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: كروجي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اهميت لرز بعد از عمل، مطالعات مختلفي در رابطه با درمان آن انجام شده است که نتايج متناقضي داشته اند. اين مطالعه با هدف مقايسه اثر بخشي دوگزاپرام، پتدين و دارونما در درمان لرز بعد از عمل طراحي شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه مداخله اي دوسوکور ۶۰ بيمار که بدنبال بيهوشي عمومي در بخش ريکاوري لرز داشتند، با هدف اوليه قطع لرز، به صورت تصادفي به سه گروه نرمال سالين، پتدين (۲۵ ميلي گرم) و دوگزاپرام (۱٫۵ mg/kg) تقسيم شدند. القا و نگهداري بيهوشي در کليه بيماران مشابه بود.
يافته ها: لرز در %۹۵ بيماران گروه پتدين و %۶۵ از بيماران گروه دوگزاپرام قطع شد(p<0.05) . %100 بيماراني که سالين نرمال (پلاسبو) دريافت کرده بودند همچنان لرز داشتند(p<0.05) .
نتيجه گيري: پتدين در درمان لرز بعد از عمل در مقايسه با دوگزاپرام و سالين نرمال موثرتر است.