مقاله مقايسه اثر بخشي لتروزول و کلوميفن سيترات در درمان نازايي ناشي از اختلال تخمک گذاري در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بخشي لتروزول و کلوميفن سيترات در درمان نازايي ناشي از اختلال تخمک گذاري در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلوميفن
مقاله لتروزول
مقاله سندرم تخمدان پلي کيستيک
مقاله القا تخمک گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي فريناز
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: علوي شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اثرات جانبي کلوميفن، به خصوص در سطح اندومتريوم، لتروزول به عنوان يک مهار کننده آروماتاز به عنوان جايگزين براي القا تخمک گذاري استفاده مي شود، با اين حال استفاده از آنها با مشکلاتي همراه است. در اين مطالعه سعي شد اثر اين دو دارو در تخمک گذاري و وضعيت باروري زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک (PCO) مورد بررسي قرار گيرد.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني تصادفي شده، زنان مبتلا به سندرم PCO با سابقه نازايي مراجعه کننده به درمانگاه زنان بيمارستان رسول اکرم (ص) و بيماران مراجعه کننده به مطب خصوصي طي سالهاي ۸۷-۸۶ بررسي شدند. بيماران بطور تصادفي به دو گروه لتروزول و کلوميفن سيترات تقسيم شدند. در گروه کلوميفن سيترات، بيماران روزانه ۱۰۰ ميلي گرم طي روزهاي سوم تا هفتم سيکل بمدت سه سيکل دريافت کردند. در گروه لتروزول، بيماران ۲٫۵ ميلي گرم لتروزول نيز روزانه طي روزهاي سوم تا هفتم سيکل به مدت سه سيکل دريافت کردند. بين روزهاي ۱۲ الي ۱۶ سيکل، تعداد فوليکول هاي مشاهده و اندازه بزرگترين فوليکول با استفاده از سونوگرافي واژينال مشاهده شد و ثبت شد. هم چنين بروز حاملگي و پيامد حاملگي نيز تعيين شد.
يافته ها: دو گروه ۴۰ نفري تحت درمان با  لتروزول يا کلوميفن سيترات قرار گرفتند. دو گروه از نظر تعداد فوليکول هاي رشد کرده و متوسط اندازه بزرگترين فوليکول مشاهده شده با يکديگر اختلاف معني داري نداشتند. موارد حاملگي در گروه تحت درمان با لتروزول ۱۵ نفر (۳۷٫۵ درصد) و در گروه تحت درمان با کلوميفن ۱۳ نفر (۳۲٫۵ درصد) بود. موارد سقط و زايمان پره ترم به ترتيب در گروه کلوميفن ۳ نفر (۲۳ درصد) و ۷ نفر (۵۴ درصد) بود، اين در حالي است که اين ميزان در گروه لتروزل به ترتيب صفر و ۳ (۲۰ درصد) بود (P=0.04).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که لتروزول براي القا تخمک گذاري در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک که از نازايي ناشي عدم تخمک گذاري رنج مي برند، مي تواند جايگزين مناسبي براي کلوميفن سيترات به شمار آيد.