مقاله مقايسه اثر تزريق داخل ضايعه گلوكانتيم همراه با تجويز موضعي عصاره سياه دانه در پايه عسل با تزريق داخل ضايعه گلوكانتيم به همراه تجويز موضعي عسل در درمان ليشمانيازيس پوستي حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر تزريق داخل ضايعه گلوكانتيم همراه با تجويز موضعي عصاره سياه دانه در پايه عسل با تزريق داخل ضايعه گلوكانتيم به همراه تجويز موضعي عسل در درمان ليشمانيازيس پوستي حاد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياه دانه
مقاله عسل
مقاله گلوكانتيم
مقاله ليشمانيوز جلدي حاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيل فروش زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زركوب هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني بيدآبادي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: هفت برادران الهه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به خواص ضدميكروبي و اثرات ضدالتهابي عسل و سياه دانه و تاثير قابل توجه اين دو ماده در زمينه بهبودي زخم، در اين مطالعه، اثربخشي درمان موضعي ليشمانيوز پوستي حاد به وسيله عصاره سياه دانه در پايه عسل در مقابل تجويز موضعي عسل به همراه تزريق موضعي گلوكانتيم مورد مقايسه قرار گرفت.
روش اجرا: در يك مطالعه كارآزمايي باليني آينده نگر، تعداد ۱۵۰ بيمار مبتلا به ليشمانيوز جلدي به صورت تصادفي تحت درمان با تزريق موضعي گلوكانتيم به صورت هفتگي همراه با استفاده موضعي از عسل يا درمان با تركيب عصاره هيدروالكلي ۶۰% سياهدانه در پايه عسل دو بار در روز قرار گرفتند. در هر دو گروه، درمان تا التيام كامل زخم يا حداكثر تا ۱۲ هفته ادامه يافت.
يافته ها: در گروه تحت درمان با عصاره هيدروالكلي سياه دانه در پايه عسل ۶۱ نفر (۸۱٫۳%) و در گروه تحت درمان با تزريق گلوكانتيم همراه با عسل در پايان ۱۲ هفته، ۴۸ نفر (۶۴%) بهبودي كامل داشتند. در اين رابطه، بين دو گروه تفاوت معني داري وجود داشت (P=0.002).
نتيجه گيري: اثربخشي سياه دانه و عسل همراه با تزريق داخل ضايعه گلوكانتيم در افزايش ميزان بهبودي باليني، كاهش اندازه ضايعه ثانويه و كاهش دوز گلوكانتيم مصرفي، بهتر از گروه عسل تنها همراه با تزريق داخل ضايعه گلوكانتيم است.