مقاله مقايسه اثر تمرينات کششي با تزريق کورتيکواستروئيد در کاهش درد بيماران مبتلا به التهاب غلاف کف پا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۲۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر تمرينات کششي با تزريق کورتيکواستروئيد در کاهش درد بيماران مبتلا به التهاب غلاف کف پا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد پاشنه
مقاله التهاب غلاف کف
مقاله خار پاشنه
مقاله ترزيق کورتيکواستروئيد
مقاله کشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياوشي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: نقش بندي سيدفريد
جناب آقای / سرکار خانم: زهتاب محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درد پاشنه به علت التهاب غلاف کف پايي (Plantar Fascitis) شايعترين علت درد پاشنه است. دليل آن کاملا واضح نيست، لذا روش هاي درماني مختلفي براي آن ذکر شده است. در اين مطالعه سعي شده است نتايج درماني دو روش شايع درمان شامل تزريق کورتيکواستروئيد و کشش غلاف کف پايي از نظر کاهش شدت درد و بهبود عملکرد با هم مقايسه گردند.
مواد و روش ها: ۶۶ بيمار مبتلا به درد پاشنه که ساير علل درد پاشنه در آنها رد شده بود و تشخيص باليني شان التهاب غلاف کف پايي بود به صورت تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. دريک گروه درمان با تزريق کورتيکواستروئيد موضعي و در گروه ديگر درمان با کشش غلاف کف پايي انجام شد و در هفته دوم و هشتم از نظر شدت درد و بهبود عملکرد مورد مطالعه قرار گرفتند.
يافته ها: تفاوت معني داري از نظر سن، جنس، قد، وزن و توده بدني بين دو گروه نبود. سطح درد و عملکرد در گروه کورتيکواستروئيد در هفته دوم به صورت معني داري نسبت به گروه ديگر بهبودي نشان داد ولي در پايان هفته هشتم اين دو معيار در هر دو گروه يکسان بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که گرچه تزريق کورتيکواستروئيد در کوتاه مدت (هفته دوم) سبب کاهش درد و بهبود عملکرد مي شود، ولي در پايان هفته هشتم شدت درد و سطح عملکرد دو گروه يکسان مي شود، پس شايد بکار بردن روش کم عارضه تر و ارزانتر کشش نسوج به صلاح باشد ولي در مواردي که بيمار نياز به کاهش سريع درد و بهبود عملکرد دارد، استفاده از کورتيکواستروئيد توصيه مي شود.