مقاله مقايسه اثر تيمارهاي هيپوفيزي با HCG و متوکلوپراميد در کارآيي تکثير مصنوعي ماهيان مولد سيم (Abramis brama orientalis Berg 1905) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر تيمارهاي هيپوفيزي با HCG و متوکلوپراميد در کارآيي تکثير مصنوعي ماهيان مولد سيم (Abramis brama orientalis Berg 1905)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکثير مصنوعي
مقاله ماهي سيم (Abramis brama orientalis)
مقاله متوکلوپراميد
مقاله HCG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادرس سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: زميني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قناعت پرست احمد
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي سيم (Abramis brama orientalis) يكي از ماهيان استخواني با ارزش درياي خزر مي باشد. با توجه به اينکه تاکنون گزارشي مبني بر کاربرد هورمون HCG در ترکيب با متوکلوپراميد بر روي ماهي سيم موجود نبود، عمليات اجرايي اين تحقيق در مورخه ۲۰/۲/۱۳۸۷ و همزمان با شروع فصل تکثير بررسي شد. براي اجراي اين تحقيق، ۷ گروه تيماري شامل: هيپوفيز (۴ mg/kg B.W.) به عنوان گروه شاهد، گروه هاي تيماري HCGبا ۳ دوز تزريقي (۲۰۰۰ ،۱۰۰۰ IU/kg B.W. و ۳۰۰۰) به تنهايي و در ترکيب با متوکلوپراميد (۵ mg/kg B.W.) در نظر گرفته شد. با احتساب پنج مولد به عنوان تکرار براي هر گروه تيماري، در مجموع ۳۵ جفت مولد ماهي سيم نر و ماده در اختيار اين تحقيق قرار داده شد. ميانگين وزن نمونه ها ۵۹٫۳۸±۷۹۲٫۴۳ گرم، ميانگين طول کل ۱٫۰۶±۳۴٫۱۹ سانتي متر، ميانگين اندازه دور شکم ۰٫۹۸±۲۶٫۳۱ سانتي متر و ميانگين سن ۰٫۱۴±۴٫۰۰ سال بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که عمليات هورمون تراپي با کاربرد HCG به تنهايي در هيچ کدام از ماهيان مولد ماده سيم با موفقيت همراه نبود، اما ترکيبي از هورمون HCG با متوکلوپراميد نتايج مطلوبي را به همراه داشت، بطوري که بالاترين درصد جوابدهي با ميزان ۸۰ درصد به تيمار HCG در دوز ۲۰۰۰ IU/kg در ترکيب باMET در دوز ۵ mg/kg و گروه شاهد تعلق گرفت، همچنين بيشترين درصد لقاح تخم مربوط به تيمار مذکور با ۶۱ درصد و گروه شاهد با ۶۹ درصد بود. از نظر درصد تخم گشايي بيشترين مقدار، مربوط به تيمارهاي HCG در دو دوز۳۰۰۰ IU/kg  و  2000 IU/kgدر ترکيب با MET در دوز ۵ mg/kg به ترتيب با ۷۵ و ۷۰ درصد و گروه شاهد با ۷۸ درصد بود. بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده، گروه تيماري  HCGدر دوز ۲۰۰۰ IU/kg در ترکيب باMET در دوز ۵ mg/kg و گروه شاهد از ويژگي هاي بسيار مناسبي به عنوان يك القا كننده در تکثير مصنوعي مولدين سيم برخوردار است. در آناليزهاي آماري بر روي مولدين گروه هاي تيماري HCG در ترکيب با MET و گروه شاهد که به عمليات تزريق هورمون پاسخ مثبت دادند، درجه – ساعت رسيدگي ماهيان سيم ۱۴٫۹۷±۳۰۸٫۹۲ ساعت – درجه، ميانگين وزن تخمک استحصالي ۸٫۴۴±۸۷٫۰۹ گرم و درصد وزن تخمک به وزن بدن ۰٫۳۰±۸٫۷۸ درصد تعيين شد.