مقاله مقايسه اثر حلال ها بر فوتوليز ترکيبات PCB به منظور کاهش مخاطرات آن در محيط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر حلال ها بر فوتوليز ترکيبات PCB به منظور کاهش مخاطرات آن در محيط
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن آسکارل
مقاله تجزيه
مقاله اتانل
مقاله ايزواکتان
مقاله فوتوليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصيليان مهابادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: غلام نيا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي جعفري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خوانين علي
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي الميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به واسطه نگراني هاي ناشي از اثرات ناخوشايند ترکيبات PCB بر محيط و پايداري آنها توليد، استفاده و واردات آن در برخي کشورها ممنوع شده است. اخيرا اين ترکيبات به عنوان ماده شيميايي اولويت دار براي حذف تدريجي تا سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است. هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير حلال ها روي تجزيه روغن هاي آسکارل با استفاده از فرايند فوتوليز به منظور کاهش مخاطرات آن است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي – آزمايشگاهي راکتور فوتوشيميايي مبتني بر فرايند فوتوليز با روش UV/H2O2 با بشر ۵۰۰ ميلي ليتري با لامپ کم فشار اشعه UV-C با طول موج ۲۵۴ نانومتر بود. لامپ در داخل بشر به شکل غوطه ور قرار گرفت. pH نمونه ها و دما به طور مداوم پايش مي شد. آزمايش ها سه بار تکرار گرديد. روغن هاي آسکارل با استفاده از دستگاه GC/ECD مورد تجزيه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين حذف براي مجموع PCBها به واسطه استفاده از لامپ براي حلال اتانل و ايزواکتان به ترتيب ۸۸ و ۷۷ درصد بود. ميانگين حذف برحسب نسبت حلال مورد استفاده به روغن آسکارل به ميزان ۱ به ۱، ۲ به ۱ و ۱ به ۳، براي حلال اتانل به ترتيب ۵۵، ۸۵ و ۸۸ درصد و براي حلال ايزواکتان به ترتيب ۴۰، ۷۷ و ۷۸ درصد بود.
نتيجه گيري: فوتوليز ترکيبات PCB در حضور حلال اتانل و ايزواکتان همراه با اکسيد کننده هاي قوي نظير H2O2 تجزيه يا کاهش ميزان اين ترکيبات در روغن ترانسفومر با انرژي کمتر و عدم ايجاد محصولات فرعي سمي را نشان داد. تفاوت معني داري در به کارگيري حلال اتانل و ايزواکتان در تجزيه روغن آسکارل وجود داشت.