مقاله مقايسه اثر سه طرح تراش شولدر، چمفر و چمفر عميق در سطح پالاتال بر مقاومت به شکست در ترميم هاي لامينت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر سه طرح تراش شولدر، چمفر و چمفر عميق در سطح پالاتال بر مقاومت به شکست در ترميم هاي لامينت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لامينت ونير
مقاله مقاومت به شکست
مقاله آماده سازي اينسايزال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادق مونا
جناب آقای / سرکار خانم: راستگو زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين مهرپور ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: شکستگي پرسلن در ترميم هاي لامينت بسيار شايع بوده و يکي از دلايل آن طرح تراش است.
هدف: هدف از اين پژوهش، مقايسه اثر سه طرح تراش شولدر، چمفر و چمفر عميق در طرح بر مقاومت به شکست ترميم هاي لامينت ونير بود.
مواد و روش: اين پژوهش به روش تجربي و به گونه آزمايشگاهي بر روي ۳۰ عدد دندان سانترال بالا که بي پوسيدگي، ترک و ساييدگي بودند انجام گرفت. دندان ها با ابعاد کاملا همانند به گونه تصادفي به سه گروه ۱۰ تايي بخش شدند. سپس، طرح تراش به گونه کامل انجام گرفت و در سطح پالاتال در گروه ۱ تراش چمفر عميق، در گروه ۲ طرح شولدر و در گروه ۳ طرح چمفر انجام شد. پس از آن نمونه ها با زاويه ۳۰ درجه در زير دستگاه اينسترون قرار گرفت و ميزان نيرويي که سبب شکستگي آن گرديد تعيين شد. جهت واکاوي آماري، از آزمون تي استفاده شد.
يافته ها: مقاومت به شکست در گروه چمفر عميق ۱۷±۲۸۳٫۴۰ نيوتن، در گروه شولدر ۲۵٫۶۱±۲۳۱٫۵۰ نيوتن و در گروه چمفر ۲۱٫۷۱±۲۵۴ نيوتن (p<0.05) نشان داد، که ميان سه گروه اختلاف معنادار وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده از اين بررسي نشان داد، که طرح تراش چمفر عميق در تکنيک اورلپ (Over lap) نسبت به دو طرح تراش چمفر و شولدر داراي مقاومت به شکست بالاتري است.