مقاله مقايسه اثر ليدوکائين با فنتانيل و ليدوکائين بر عمق و طول بي حسي ناشي از بلاک عصب آلوئولار تحتاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر ليدوکائين با فنتانيل و ليدوکائين بر عمق و طول بي حسي ناشي از بلاک عصب آلوئولار تحتاني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي حسي
مقاله ليدوکايين
مقاله بلاک عصب آلوئولار تحتاني
مقاله فنتانيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سركارات فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: چرمچي هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورزفر پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهميت عمق و طول بي حسي در ارايه خدمات تهاجمي دندانپزشکي و وجود گزارشاتي مبني بر تاثير مثبت اضافه کردن مخدرها با ليدوکائين بر عمق و طول مدت بي حسي و نيز وجود کاستي ها در تحقيقات قبلي و به منظور تعيين تاثير ليدوکائين اپي نفرينه با فنتانيل وليدوکائين اپي نفرينه بر عمق و طول بي حسي ناشي از بلاک عصب آلوئولارتحتاني انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق به روش کارآزمايي باليني از نوع cross-over روي تعداد ۱۹ نفر و ۳۸ نمونه انجام گرفت. دندان مولر اول، کانين واينسيزور لترال به عنوان دندان مورد وکانين سمت مقابل به عنوان دندان شاهد، در فواصل متفاوت توسط پالپ تستر،جهت بررسي بي حسي پالپ، به مدت ۶۰ دقيقه ارزيابي شدند. حداکثر خروجي پالپ تستر (۸۰٫۸۰) به عنوان بي حسي کامل قلمداد شده و بر اين اساس موفقيت بي حسي، شکست بي حسي ،سرعت آغاز بي حسي و طول مدت بي حسي مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق روي تعداد ۱۹ بيمار و ۳۸ نمونه انجام گرفت. ميزان درد، زمان شروع بي حسي لب و پالپ کارآمدي تزريق بر حسب نوع دندان و نيز ميزان بقاي بي حسي در نمونه هاي مورد بررسي مشابه بوده و اختلاف آن ها به لحاظ آماري معني دار نبود(p<0.2) .
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که اضافه کردن فنتانيل به محلول ليدوکايين اپي نفرينه تغيير معنا داري در افزايش موفقيت در دندان هاي مورد بررسي ايجاد نمي کند.