مقاله مقايسه اثر نرمال سالين و رينگر لاکتات طي عمل جراحي بر پيامد هاي باليني و آزمايشگاهي بيماران دريافت کننده پيوند کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۲۴۳ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر نرمال سالين و رينگر لاکتات طي عمل جراحي بر پيامد هاي باليني و آزمايشگاهي بيماران دريافت کننده پيوند کليه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كريستالوييد
مقاله كلوييد
مقاله پيوند كليه
مقاله كار آزمايي باليني.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورايي نويد
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماران مبتلا به بيماري مزمن كليوي (Chronic renal failure) در اكثر موارد در صورت عدم درمان مناسب، به مرحله غير قابل برگشت تحت عنوان بيماري مرحله نهايي كليه(ESRD)  End Stage Renal Disease مبتلا مي شوند كه در اين صورت نمي توانند پتاسيم را به شكل مناسبي دفع كنند و محلول نرمال سالين نيز فاقد پتاسيم است، همين موضوع، باعث شده تا از ميان مايعات كريستالوئيد، محلول نرمال سالين، در بيماران تحت جراحي پيوند كليه، مصرف زيادي داشته باشد. اما به نظر مي رسد تجويز مقادير زياد نرمال سالين به افراد سالم يا در حين انجام اعمال جراحي، به دليل وجود مقادير غير فيزيولوژيك كلريد منجر به اسيدوز متابوليك هايپركلرميك و اختلال خون رساني احشايي، شيفت خارج سلولي پتاسيم، و هايپركالمي مي گردد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه نتايج دو نوع مايع درماني جايگزين يعني نرمال سالين و رينگر لاكتات حين عمل جراحي پيوند کليه بود.
روش بررسي: در يك كار آزمايي باليني تصادفي دوسوكور، دو گروه ۵۴ نفري گيرنده كليه (۱۰۸ نفر در مجموع) بررسي شدند و دو گروه از همه موارد، با هم همسان سازي شدند، به جز نوع مايع كريستالوييد تجويزي كه يكي نرمال سالين و ديگري رينگر لاكتات بود. متغير هاي سن، وزن، مدت زمان عمل، حجم مايع تزريقي، فشار وريد مرکزي و جنسيت مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: دو گروه از نظر متغير هاي قبل و بعد عمل با هم تفاوتي نداشتند و بررسي هاي پي گيري عملكرد كليه هم اختلاف معني داري را نشان نمي داد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه هيچکدام از محلول هاي نرمال سالين و رينگر لاکتات براي کارکرد کليه پيوندي از اهداكننده زنده مضر نيستند و خطر هايپرکالمي با استفاده از رينگر لاکتات نيز وجود ندارد. به هر حال، اين مطالعه بر كليه اهدايي از فرد زنده بوده است و در مورد پيوند از جسد (Cadaver) بايد مطالعات تكميلي انجام شود.