مقاله مقايسه اثر گل مغربي (Evening Primrose) با ويتامين E در درمان ماستالژي دوره ايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر گل مغربي (Evening Primrose) با ويتامين E در درمان ماستالژي دوره ايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماستالژي دوره ايي
مقاله ويتامين E
مقاله عصاره گل مغربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الوندي پور مينا
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي پويا
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده نوايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ماستالژي يك شكايت دردناك پستان در زنان مي باشد كه تركيبات دارويي مختلفي جهت درمان آن مورد استفاده قرار مي گيرند. ويتامين E معمول ترين ويتامين مورد استفاده در درمان ماستالژي مي باشد. با توجه به فقدان يك درمان دارويي كاملا موثر و عوارض آنها، اين مطالعه به منظور مقايسه اثر عصاره گل مغربي با ويتامين E در درمان ماستالژي دوره ايي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور بر روي ۱۰۰ نفر از زنان مبتلا به ماستالژي دوره ايي انجام شد. بيماران به ۴ گروه ۲۵ تايي شامل عصاره گل مغربي با دوز ۲ گرم در روز، ويتامين E با دوز ۴۰۰ واحد روزانه، تركيب عصاره گل مغربي و ويتامين E و پلاسبو تقسيم شدند. جهت بررسي شدت درد پستان در افراد مورد مطالعه قبل از مداخله درماني، يك و شش ماه بعد از شروع درمان با استفاده از پرسشنامه سنجش شدت درد  MC Gillگروهها مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين نمره MC Gill در گروه عصاره گل مغربي از ۶٫۲۳±۱٫۰۰۴ در زمان مراجعه به ۲٫۶۸±۱٫۰۰۲ پس از ۶ ماه كاهش پيدا كرد. همچنين در گروه ويتامين E اين ميزان از ۶٫۰۴±۱٫۳۴۲ به ۳٫۰۶±۱٫۴۸۲ پس از درمان كاهش يافت. بطوركلي ميانگين نمره آزمون  MC Gillقبل و بعد از مداخله در سه گروه دريافت كننده داور برخلاف گروه پلاسبو كاهش يافته است (P=0.000). همچنين اختلاف نمره آزمون MC Gill در سه گروه مورد مداخله دارويي تفاوت قابل ملاحظه ايي نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه ويتامين E و عصاره گل مغربي داراي اثرات درماني مشابهي جهت درمان دردهاي دوره اي پستان بوده و مي توان از آنها به عنوان آلترناتيوهاي درماني در اين زمينه استفاده نمود.