مقاله مقايسه ارتباط تغييرات درآمد هر سهم و تغييرات بازده حقوق صاحبان سهام با تغييرات بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ارتباط تغييرات درآمد هر سهم و تغييرات بازده حقوق صاحبان سهام با تغييرات بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده سهام
مقاله درآمد هر سهم
مقاله بازده حقوق صاحبان سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي نويد بابك
جناب آقای / سرکار خانم: پرندين كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که منبع اطلاعاتي بسياري از اشخاصي که به هر دليل نياز به ارزيابي و نهايتا تصميم گيري در مورد يک شرکت دارند صورتهاي مالي سالانه و نسبتهاي مالي آن شرکت مي باشد، در پژوهش حاضر ارتباط تغييرات درآمد هر سهم و تغييرات بازده حقوق صاحبان سهام با تغييرات بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش متشکل از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد رسيدگي شامل ۵۳ شرکت فعال از صنايع مختلف در طي سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ مي باشد. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که، فقط تغييرات بازده حقوق صاحبان سهام با تغييرات بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس همبستگي دارد.به طوري که %۲۴ تغييرات بازده سهام را مي توان با متغير تغييرات بازده حقوق صاحبان سهام توضيع داد. در نهايت مدل رگرسيون با توجه به متغير موثر برازش گرديد.