مقاله مقايسه ارزشهاي تغذيه اي و اسيدهاي چرب امگا-۳ عضله هاي پشتي و شكمي كپور معمولي (Cyprinus carpio) وحشي و پرورشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه ارزشهاي تغذيه اي و اسيدهاي چرب امگا-۳ عضله هاي پشتي و شكمي كپور معمولي (Cyprinus carpio) وحشي و پرورشي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كپور معمولي وحشي و پرورشي
مقاله آناليز تقريبي
مقاله اسيد چرب
مقاله عضله پشتي و شكمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمگاه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اجاق سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: باباخاني لشكان آريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تركيبات مغذي و اسيدهاي چرب بخش پشتي و شكمي ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio) وحشي و پرورشي مورد آزمايش قرار گرفت. آناليز تقريبي نشان داد كه ميزان چربي كل فيله پشتي و شكمي كپور معمولي وحشي و پرورشي به ترتيب ۴٫۴%، ۵% و ۲٫۹% و ۲٫۴% بود و اختلاف بين آنها به لحاظ آماري معنادار نبود (p>0.05). بين دو گروه ماهي و نيز بين بخش پشتي و شكمي هر گروه ميزان رطوبت و پروتئين متفاوت بوده (p<0.05) و مقادير آنها به ترتيب از۷۳٫۲ % تا ۸۰٫۸% و ۱۳٫۷% تا ۲۰٫۶% متغير بود. ميزان خاكستر بخش پشتي و شكمي تفاوت معنادار نداشت (p>0.05) و دامنه آن بين ۰٫۸۲% تا ۰٫۹۶% بود. در همه نمونه هاي مورد مطالعه، اسيدهاي چرب پالمتيك (C16: 0)، اولئيك (C18: 1n-9) و لينولئيك (C18: 2n-6) به ترتيب فراوانترين اسيدهاي چرب اشباع، تك غيراشباع و چند غيراشباع بودند. در هر دو گروه از ماهيان، بخش پشتي حاوي مقادير بالاتري از اسيد آراشيدونيك (C20: 4n-6) نسبت به بخش شكمي بود (p<0.05). نتايج تحقيق نشان داد كه پروفيل اسيدهاي چرب بين كپور وحشي و پرورشي تفاوت مهمي نداشت و هر دو گروه حاوي مقادير نسبتا مناسبي از اسيدهاي چرب چند غيراشباع (PUFA) بويژه اسيد لينولئيك (C18: 2n-6)، اسيد ايكوزاپنتانوئيك (EPA) و اسيد دوكوزاهگزانوئيك (DHA) بودند.