مقاله مقايسه ارزش تشخيصي پيوري و باکتريوري در تشخيص عفونت ادراري بدون علامت زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه ارزش تشخيصي پيوري و باکتريوري در تشخيص عفونت ادراري بدون علامت زنان باردار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ادراري
مقاله پيوري
مقاله باکتريوري
مقاله حاملگي
مقاله باکتريوري بدون علامت
مقاله لكوسيتوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه فريده
جناب آقای / سرکار خانم: كاشانيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نوري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: باکتريوري آسميتوماتيک شايع ترين عفونت ادراري در طي حاملگي مي باشد. غربالگري روتين باکتريوري در اولين ويزيت پرناتال پيشنهاد مي شود. غربالگري به روش کشت ادرار ممکن است مقرون به صرفه نباشد به همين دليل تستهاي غربالگري ديگري مورد بحث است. هدف اين مطالعه بررسي ارزش تشخيصي پيوري و باکتريوري در تشخيص باکتريوري بدون علامت در زنان باردار بود.
روش کار: مطالعه بصورت مقطعي، بر روي ۱۲۴۶ زن باردار که براي کنترل زمان بارداري مراجعه کرده بودند و هيچگونه شکايت ادراري نداشتند صورت گرفت. جهت کليه بيماران آزمايش کامل ادرار (شمارش لکوسيت، بررسي باکتريوري) و کشت ادرار انجام شد. سپس بيماران در سه گروه مورد بررسي قرار گرفتند: ۱٫ گروهي که در آزمايش ادرار فقط پيوري داشتند (۵ لکوسيت يا بيشتر در ميدان با درشت نمايي زياد)، ۲٫ گروهي که در آزمايش ادرار فقط باکتريوري داشتند. ۳٫ گروهي که در آزمايش ادرار همزمان باکتريوري و پيوري را داشته اند. نتايج کشت مثبت به عنوان استاندارد طلايي در نظر گرفته شد. کشت در صورت وجود بيش از ۱۰۵ باکتري از يک نوع در ميلي ليتر ادرار مثبت تلقي گرديد. سپس آناليز آماري و تعيين حساسيت، ويژگي، پيش آگهي مثبت و پيش آگهي منفي در مورد هر سه دسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.
يافته ها: از ۱۲۴۶ مورد، در ۱۲۳ نفر (۹%) کشت ادرار مثبت بود و ۲۲۲ نفر در آزمايش ادرار پيوري يا باکتريوري يا هر دو را داشتند. در بيماراني که فقط پيوري داشتند (۷۸ مورد)، ۳۴ مورد کشت ادرار مثبت بود (۴۳٫۵%)، حساسيت ۸۶٫۹%، ويژگي ۹۴٫۵%، ارزش اخباري مثبت (PPV) مساوي ۵۷٫۷% و ارزش اخباري منفي (NPV) مساوي ۹۹٫۳% بود. از نظر باکتريوري، ۷۳ نفر باکتريوري داشتند که از اين تعداد ۲۷ نفر کشت مثبت داشتند (۳۶٫۹%). حساسيت تست ۹۱٫۸%، ويژگي ۹۹٫۳%، PPV=%54.8 و NPV=%99.3 بود. در گروهي از بيماران که هم پيوري و هم باکتريوري داشتند (۷۱ نفر)، ۵۲ نفر کشت مثبت داشتند (۷۳٫۲%). حساسيت تست ۸۸٫۱%، ويژگي تست %۹۸٫۳، PPV تست ۷۳٫۲% و NPV تست ۹۹٫۳% بود. در کل بيماران، فقط ۷ مورد (۰٫۵%) کشت ادرار مثبت بود که باکتريوري يا پيوري در مورد آنان گزارش نشده بود.
نتيجه گيري: ترکيب پيوري و باکتريوري در آزمايش کامل ادرار و يا پيوري با تعداد لکوسيت بيشتر از ۱۰ در ميدان با درشتنمايي زياد و باکتريوري در حد زياد، حساسيت، ويژگي، PPV و NPV بالايي براي تشخيص عفونت ادراري دارد که مي توان بر اساس يک آناليز ادراري جهت بيمار تصميم گيري کرد و فقط ۷٫۷% بيماراني که آناليز ادراري در آنها انجام مي شود، نياز به انجام کشت ادرار براي تشخيص عفونت ادراري دارند.