مقاله مقايسه استاني عملكرد واحدهاي توليد مرغ گوشتي ايران در دهه ۷۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه استاني عملكرد واحدهاي توليد مرغ گوشتي ايران در دهه ۷۰
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرغ گوشتي
مقاله عمل كرد
مقاله بهره وري کل عوامل توليد
مقاله ترنکويست تيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نژاد امير
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: زراعت كيش سيديعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره وري کل عوامل توليد ترنکويست – تيل، عمل كرد صنعت پرورش مرغ گوشتي ايران و پتانسيل رشد آن به تفکيک استان ها بررسي شده است. براي اين منظور از نتايج طرح هاي آمارگيري نمونه اي مرکز آمار ايران از مرغداري هاي گوشتي سراسر کشور در سال هاي ۱۳۶۹، ۱۳۷۳، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که شاخص بهره وري کل صنعت طي سال هاي ۷۵-۱۳۶۹ به طور ميانگين از رشدي برابر با ۴٫۶ درصد در سال برخوردار بوده و بهره وري کل صنعت در اين مدت به ميزان چشم گيري افزايش يافته است؛ اما اين عمل كرد مطلوب در سال ۱۳۸۰ و در پي اجراي سياست «ساماندهي صنعت طيور» در مقايسه با سال ۱۳۷۵ با افت ۱۳ درصدي روبه رو شده است. مقايسه منطقه اي عمل كرد توليد واحدهاي پرورش مرغ گوشتي نيز حاکي از آن است که اختلاف در عمل كرد توليد مناطق مختلف از ۱۲درصد در سال ۱۳۶۹ به رقم ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۰ يافته که به روشني بيانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عميق در هزينه هاي نسبي توليد مرغ گوشتي در مناطق مختلف است. از اين رو ضرورت تجديد نظر در شرايط دادن مجوزهاي احداث واحدهاي جديد مرغ گوشتي در مناطق مختلف و اهميت آموزش مديران و کارکنان واحدهاي توليدي بويژه در مناطق ضعيف از نظر عمل كرد توليد بيش از پيش نمايان مي شود.