مقاله مقايسه استاني کارايي فني توليد گندم ديم در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه استاني کارايي فني توليد گندم ديم در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي فني
مقاله تابع توليد مرزي تصادفي
مقاله گندم ديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي سيديحيي
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش قابل توجهي از اراضي زير کشت محصولات زراعي کشور به کشت گندم ديم اختصاص يافته است. اما مشاهده روند توليد و عملکرد اين محصول در سال هاي مختلف بيان گر پايين بودن ميزان توليد و سير نزولي عملکرد آن مي باشد. اين موضوع نشان مي دهد که تخصيص منابع در بخش کشاورزي نيازمند توجه ويژه سياست گذاران به تفاوت کارايي مناطق مختلف کشور در کشت اين محصول است. در اين مطالعه کارايي فني ۲۵ استان کشور در کشت گندم ديم به وسيله تابع توليد مرزي تصادفي و با استفاده از داده هاي سال هاي ۸۷-۱۳۸۳ مورد بررسي و برآورد قرار گرفته است. نتايج مطالعه نشان مي دهد که کارايي کشت گندم ديم در ايران وابستگي بالايي به زمان دارد و ميزان ناکارايي فني در اين خصوص در طول زمان رو به افزايش است. از طرف ديگر متوسط کارايي فني مناطق کشور در کشت گندم ديم ۵۰ درصد برآورد شده است و اختلاف بين کارايي فني مناطق کشور در کشت گندم ديم قابل توجه است.