مقاله مقايسه استحکام برشي و ريزنشت يک دنتين باندينگ آزمايشگاهي با سيستم باندينگ چند منظوره Scotchbond بر اساس استاندارد ISO TR 11405 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه استحکام برشي و ريزنشت يک دنتين باندينگ آزمايشگاهي با سيستم باندينگ چند منظوره Scotchbond بر اساس استاندارد ISO TR 11405
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام برشي
مقاله ريز نشت
مقاله باندينگ چند منظوره اسکاچ باند
مقاله عوامل باندينگ عاجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده كاشي طاهره السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عرفان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نزادي الهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استحکام برشي پيوند و ميزان ريزنشت مهم ترين خواص دنتين باندينگ ها مي باشد زيرا در اتصال کامپوزيت به نسج دنداني نقشي اساسي دارد. ريزنشت باعث نفوذ عوامل باکتريال به توبول هاي عاجي و سطوح مينايي شده که حساسيت و عود پوسيدگي را به واسطه از دست رفتن ترميم کامپوزيتي به دنبال خواهد داشت. استحکام برشي ناکافي پيوند، باعث شکست زودهنگام ترميم در اثر حداقل نيروهاي مضغي مي شود. هدف اصلي از انجام اين مطالعه مقايسه ميزان ريز نشت و استحکام برشي باندينگ يک ادهزيو آزمايشگاهي با يک ادهزيو اسکاچ باند بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، ۶۰ دندان مولر بدون پوسيدگي براي تست باند برشي استفاده شد که به چهار گروه ۱۵ تايي تقسيم گرديد. متغيرهاي اين مطالعه، نوع باندينگ، مينا و عاج بودند. جهت تست ريزنشت از ۲۰ دندان استفاده شد و به دو گروه ۱۰ تايي تقسيم گرديد. مراحل بر اساس استانداردISO TR 11405  اجرا گرديد. داده ها پس از انجام نرماليتي تست با استفاده از آزمون هاي پارامتريک و غيرپارامتريک مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. به علاوه توزيع Weibull بر روي داده ها صورت پذيرفت.
يافته ها: داده هاي تست ريزنشت و استحکام باند برشي اختلاف آماري معني داري را بين دو گروه باند آزمايشگاهي و SbMP نشان ندادند (P>0.05). ريزنشت در دو باندينگ بين سطوح اکلوزال و ژينژيوال از لحاظ آماري تفاوت معني داري نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: باندينگ آزمايشگاهي نتايج قابل قبول و مشابه SbMP نشان داد. مي توان نتيجه گرفت که باندينگ آزمايشگاهي داراي کيفيت کاربردي بالا و قابل مقايسه با مشابه تجاري آن است.