مقاله مقايسه اضطراب، افسردگي و اميدواري از نظر دارودرماني، دارودرماني همراه با تصوير سازي ذهني و تن آرامي زنان مبتلا به سرطان سينه بيمارستان گلستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زن و فرهنگ از صفحه ۹۶ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه اضطراب، افسردگي و اميدواري از نظر دارودرماني، دارودرماني همراه با تصوير سازي ذهني و تن آرامي زنان مبتلا به سرطان سينه بيمارستان گلستان اهواز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصويرسازي ذهني
مقاله تن آرامي
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله اميدواري
مقاله سرطان سينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش مقايسه اضطراب، افسردگي و اميدواري از نظر دارو درماني، دارودرماني همراه با تصوير سازي ذهني و تن آرامي در زنان مبتلا به سرطان سينه بيمارستان گلستان اهواز بود. به همين منظور، آزمودنيها ۴۰ زن بيمار مبتلا به سرطان سينه بودند، كه به صورت تصادفي ساده انتخاب و به دو گروه ۲۰ نفري آزمايش و گواه تقسيم شدند. ابزار اندازه گيري اين پژوهش عبارتنداز : پرسشنامه اضطراب كتل (CAQ)، آزمون افسردگي بك (BDI) و مقياس اميدواري ميلر (MHS) كه پيش آزمون براي هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمايش، يك ماه (۴ هفته) و هر هفته ۴ جلسه به مدت ۴۵ دقيقه صبح و بعدازظهر تحت آموزش روش ها و تكنيك هاي تصويرسازي ذهني و تن آرامي قرار گرفت. پس از اعمال مداخله بار ديگر از هر دو گروه آزمون به عمل آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) استفاده شد. نتايج نشان داد كه روش هاي تصويرسازي ذهني و تن آرامي در كاهش اضطراب، افسردگي و افزايش اميدواري زنان بيمار مبتلا به سرطان سينه موثر بود. (P<0.0001, α=%۵)