مقاله مقايسه الگوي بهينه کشت اقتصادي و زيست محيطي در دشت زرقان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه الگوي بهينه کشت اقتصادي و زيست محيطي در دشت زرقان فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي بهينه کشت
مقاله اقتصادي
مقاله برنامه ريزي آرماني ترتيبي زيست محيطي
مقاله تناوب زراعي
مقاله زرقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر، با استفاده از مدل برنامه ريزي ترتيبي الگوي بهينه کشت براي در نظر گرفتن اهداف اقتصادي و زيست محيطي تعيين شد. نتايج نشان داد با استفاده از مدل، تصميم گيري براي کشاورزان در شرايط نامناسب زيست محيطي تسهيل و مي توان فاصله اطمينان مورد نظر در مورد هر يک از محدوديت هاي مدل را به سادگي تعيين نمود. در ساختار زيست محيطي، کل سطح زير کشت نسبت به سطح زيرکشت فعلي کاهش، چغندرقند داراي بيشترين سطح زيرکشت و پياز از الگو حذف شد. در ساختار اقتصادي، ذرت بالاترين سطح زير کشت را داشت. در مدل برنامه ريزي خطي، کل سطح زير کشت تغيير نکرده، گندم داراي بيشترين سطح زير کشت و چغندرقند از الگو حذف شد. افزون بر آن، ميزان مصرف آب و کود شيميايي در ساختار اقتصادي در مقايسه با شرايط فعلي افزايش و ميزان به کارگيري آب، کود شيميايي و ماشين آلات در ساختار زيست محيطي در مقايسه با ساختار اقتصادي و شرايط فعلي کاهش نشان داد. با توجه به يافته ها امکان افزايش سود و بهره وري منابع نسبت به شرايط فعلي با توجه به اهداف زيست محيطي نيز وجود دارد.