مقاله مقايسه اندازه گيري طول سرويکس توسط سونوگرافي ترانس واژينال و بيشاپ اسکور در پيشگويي موفقيت آميز پاسخ به اينداکشن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه اندازه گيري طول سرويکس توسط سونوگرافي ترانس واژينال و بيشاپ اسکور در پيشگويي موفقيت آميز پاسخ به اينداکشن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سونوگرافي
مقاله اندازه گيري طول سرويکس
مقاله بيشاپ اسکور
مقاله اينداکشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت روشن
جناب آقای / سرکار خانم: سحرخيز نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: پورسياح ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حدود ۲۰ درصد زنان حامله، جهت ختم حاملگي نياز به اينداكشن دارند. اين مطالعه ارزش اندازه گيري طول سرويکس را با بيشاپ اسکور جهت پيشگويي نوع زايمان بررسي مي کند.
روش بررسي: اين مطالعه تحليلي- مشاهده اي بر روي ۱۴۸ زن باردار داراي سن حاملگي ۳۷ تا ۴۲ هفته که کانديد اينداکشن جهت ختم حاملگي بودند انجام شد. طول سرويکس با سونوگرافي ترانس واژينال اندازه گيري شد و با بيشاپ اسکور مقايسه شد. نقطه شاخص طول سرويکس ۲۷ ميلي متر و بيشاپ اسکور ۴ انتخاب شد.
يافته ها: طول متوسط سرويکس ۷٫۹۲±۲۴٫۵ ميلي متر بود. در بين زنان حامله اين پژوهش، ۷۳ درصد اول زا و ۲۷ درصد چندزا بودند. ۸۸ نفر زايمان واژينال و ۶۰ نفر سزارين شدند. در اين مطالعه ارتباط بين سن حاملگي، سن مادر و پاريته با نحوه ختم حاملگي بررسي شد که در دو مورد اول رابطه معنادار نبود ولي ميزان سزارين اول زا بيشتر از چندزا بود (P<0.01). ميزان حساسيت آزمون طول سرويکس و بيشاپ اسکور در تشخيص صحيح زايمان طبيعي به ترتيب ۷۱٫۶ درصد و ۵۳٫۴ درصد و ويژگي در تشخيص سزارين به ترتيب ۴۵ درصد و ۶۶٫۷ درصد بود. اندازه گيري طول سرويکس و بيشاپ اسکور به ترتيب در ۹۰ مورد (۶۰٫۸۶۰ درصد) و ۸۷ مورد (۵۸٫۸ درصد) نحوه ختم حاملگي را درست و در ۵۸ مورد (۳۹٫۲ درصد) و ۶۱ مورد (۴۲٫۲ درصد) غلط پيش بيني کرد.
نتيجه گيري: تفاوتي در اندازه گيري طول سرويکس با شاخص ۲۷ ميلي متر و بيشاپ اسکور ۴ در پيشگويي نحوه ختم حاملگي نيست (P=0.81).