مقاله مقايسه اي ميان نهادهاي موثر در سياست علم و فناوري در ايران و كشورهاي منطقه چشم انداز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رشد فناوري از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه اي ميان نهادهاي موثر در سياست علم و فناوري در ايران و كشورهاي منطقه چشم انداز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست علم و فناوري
مقاله كانون هاي تفكر سياست علم و فناوري
مقاله منطقه چشم انداز ۱۴۰۴

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنويس ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كانون هاي تفكر سياست علم و فناوري امروزه نقش مهمي را در طراحي، تحليل و ارزيابي سياست ها در حوزه  علم و فناوري ايفا مي كنند، به طوري كه تاثير كليدي بر تسهيل و بهبود برنامه هاي توسعه علم و فناوري در كشورهاي مختلف دارند. در اين مقاله، ابتدا ويژگي ها و كاركردهاي كانون هاي تفكر سياست علم و فناوري را به اختصار بررسي خواهيم كرد. در ادامه، سه نمونه از كانون هاي تفكر سياست علم و فناوري يا نهاد هاي موثر در سياست گذاري و تصميم  گيري در حوزه علم و فناوري در كشور هاي منطفه چشم انداز و سه نمونه از نهادها و كانون هاي تفكر فعال در حوزه سياست علم و فناوري كشور را معرفي مي كنيم و فعاليت هاي اصلي آنها را ذكر خواهيم كرد. در پايان، شش نهاد مذكور را بر حسب وابستگي سازماني (دولتي يا خصوصي بودن)، حوزه و سطح فعاليت (بخشي يا فرابخشي بودن)، داشتن فعاليت هاي آموزشي و همكاري هاي بين المللي با يكديگر مورد مقايسه قرار خواهيم داد. مقايسه نهادها نشان مي دهد كه تمايل زيادي به تاسيس كانون هاي تفكر سياست علم و فناوري دولتي – در مقابل خصوصي- در كشورهاي منطقه وجود دارد و اكثر اين نهادها فعاليت آموزشي مستمر ندارند كه يك مزيت براي آنها محسوب مي شود. با اين حال، نهادهاي خارجي همكاري هاي بين المللي نسبتا گسترده اي دارند، در حالي كه نهادهاي داخلي تقريبا فاقد همكارهاي بين المللي هستند. نتايج به دست آمده مي توانند در طراحي، تاسيس و توسعه كانون هاي تفكر سياست علم و فناوري در كشور به كار گرفته شوند.