مقاله مقايسه بازدهي تحصيل در دانشگاههاي سنتي و باز (شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه بازدهي تحصيل در دانشگاههاي سنتي و باز (شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خالص ارزش فعلي
مقاله سرمايه گذاري انساني
مقاله سرمايه انساني
مقاله آموزش عالي
مقاله هزينه فرصت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جهرمي يگانه
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، تحصيلات عالي به مثابه سرمايه گذاري انساني به شمار آمده و با محاسبه خالص ارزش فعلي(NPV)  تحصيل چهار گروه از دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاههاي آزاد اسلامي، پيام نور، جامع علمي کاربردي و غيرانتفاعي، که براي تحصيل خود شهريه پرداخت مي کنند، سعي شده وضعيت بازده اقتصادي سرمايه گذاري در آموزش عالي براي اين دانشجويان بررسي و مقايسه شود. اطلاعات لازم در اين تحقيق، از روش نمونه گيري تصادفي از دانشجويان دانشگاههاي مذکور به دست آمده و خالص ارزش فعلي تحصيلات عالي، به تفکيک دانشگاهها و رشته هاي گروههاي فني و غيرفني محاسبه شده است.
در نهايت، با بررسي و تحليلهايي درباره نمونه آماري انتخابي مشخص شده که هم اکنون تحصيل در دانشگاههاي منتخب اين تحقيق (دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه جامع علمي کاربردي و غيرانتفاعي) از لحاظ اقتصادي و صرفا بر مبناي منافع پولي، مقرون به صرفه نيست. به علاوه، نتايج تحقيق نشان مي دهد که، از اين منظر، تحصيل در دانشگاه پيام نور در مقايسه با ساير دانشگاههاي منتخب مناسبترين است.