مقاله مقايسه برآوردگرهاي انحراف معيار، ميانگين برد متحرک و ميانه برد متحرک در برآورد انحراف معيار فرآيند با استفاده از داده هاي خود همبسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران) از صفحه ۸۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه برآوردگرهاي انحراف معيار، ميانگين برد متحرک و ميانه برد متحرک در برآورد انحراف معيار فرآيند با استفاده از داده هاي خود همبسته
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمودارX
مقاله داده هاي مستقل
مقاله خودهمبستگي
مقاله فرآيند AR)1)
مقاله نرمال چند متغيره
مقاله UMVUE
مقاله آماره بسنده مينيمال کامل
مقاله برآوردگر نااريب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي قمي سيدمحمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استقلال مشاهده هاي فرضي اساسي در طراحي يک نمودار X براي مشاهده هاي انفرادي است. ولي متاسفانه در بعضي از فرآيندهاي توليدي فرض وجود داده  هاي مستقل حتي به طور تقريبي نيز برقرار نيست و داده ها از خود نوعي خود همبستگي نشان مي دهند. در اين مقاله با شبيه سازي يک فرآيند AR(1) نشان خواهيم داد که وجود خود همبستگي در داده ها، تاثير عميقي بر نمودار X مي گذارد. علاوه بر اين با مقايسه برآوردگرهاي انحراف معيار، ميانگين برد متحرک و ميانه برد متحرک، بهترين آن ها براي برآورد انحراف معيار فرآيند با استفاده از داده هاي خود همبسته، معرفي شده و در نهايت دو برآوردگر جديد انحراف معيار فرآيند با استفاده از داده هاي خود همبسته ارايه مي شود.