مقاله مقايسه برآوردگرهاي مختلف آنتروپي و توان آزمون هاي نمايي بودن بر مبناي برآوردگرهاي آنتروپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم آماري از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه برآوردگرهاي مختلف آنتروپي و توان آزمون هاي نمايي بودن بر مبناي برآوردگرهاي آنتروپي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برآوردگر آنتروپي
مقاله برآوردگر کرنل تابع چگالي
مقاله اريبي
مقاله جذر ميانگين توان دوم خطا
مقاله آزمون نمايي بودن
مقاله توان آزمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده نوقابي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: ارقامي ناصررضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده نوقابي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سه برآوردگر مختلف آنتروپي ارايه و از نظر اريبي و جذر ميانگين توان دوم خطا با يکديگر مقايسه مي شوند. سپس براساس اين برآوردگرها سه آزمون نمايي بودن جديد معرفي و در يک مطالعه شبيه سازي، توان آن ها مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي گيرند.