مقاله مقايسه برآورد ميزان فرسايش و رسوب زايي در زيرحوضه سزار (حوضه آبريز سد دز) با استفاده از مدل هاي تجربي اي پي ام و ام پسياک با کمک دانش فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه برآورد ميزان فرسايش و رسوب زايي در زيرحوضه سزار (حوضه آبريز سد دز) با استفاده از مدل هاي تجربي اي پي ام و ام پسياک با کمک دانش فازي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسايش و رسوب زايي
مقاله اي پي ام
مقاله ام پسياک
مقاله حوضه سزار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ زاده عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش از دو روش تجربي MPSIAC و EPM براي برآورد فرسايش و رسوب زايي در زيرحوضه سزار (حوضه سد دز، استان لرستان) به کمک سيستم اطلاعات جغرافيايي استفاده شده است. نقشه هاي توپوگرافي، کنترل صحرايي، تصاوير سنجنده LISS III ماهواره IRS-1D، نتايج ايستگاه هاي رسوب سنجي از جمله داده هاي اوليه اين پژوهش مي باشند. با استفاده از اين اطلاعات، ميزان شاخص هاي موثر در مدل هاي ام پسياک و اي پي ام در محيط GIS محاسبه و سپس از تلفيق اين لايه ها ميزان رسوب ويژه و سالانه برحسب زيرحوضه ها تخمين زده شده است. در هر دو روش بيش از ۸۰ درصد منطقه در رده فرسايشي زياد تا خيلي زياد قرار گرفتند. مناطق با فرسايش پذيري زياد در جنوب غربي منطقه، و در جايي که از سازند هاي پابده، گورپي و گچساران تشکيل شده اند واقع شده اند. در گام بعدي، با استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي، از دو روش خوشه سازي و مدل فازي به ترتيب براي پهنه بندي پيوسته و پيش بيني ميزان رسوب زايي و فرسايش استفاده گرديده است. نتايج حاصل از پهنه بندي پيوسته نشان داده که مرزها در طبيعت به صورت تدريجي مي باشد. در نهايت ميزان رسوب ويژه و سالانه حوضه آبريز سزار در مدل هاي اي پي ام و ام پسياک به ترتيب برابر با ۱۵۱۵٫۹۸، ۵۲۰۵۷۲۵٫۱۲ مترمکعب در کيلومتر مربع و ۸۸۰٫۱۸، ۲۹۴۲۸۱۸٫۲۰ مترمکعب برآورد شدند. اين مقادير براي مدل هاي تلفيقي فازي – اي پي ام و فازي – ام پسياک به ترتيب برابر با ۱۶۹۷٫۹۰، ۵۸۳۰۴۱۲٫۰۰، ۸۵۹٫۰۸ و ۲۸۶۹۲۸۰٫۳۰ مي باشند. هم چنين مقايسه هر سه روش نشان مي دهد که هر چند هر سه روش تمايل به بيش برآورد دارند، ولي روش ام پسياک نتايج بهتري ارایه مي کند.