مقاله مقايسه بهره هوشي و خلاقيت در افراد مبتلا به اختلال دو قطبي و فرزندان آن ها با گروه کنترل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه بهره هوشي و خلاقيت در افراد مبتلا به اختلال دو قطبي و فرزندان آن ها با گروه کنترل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره هوشي
مقاله خلاقيت
مقاله اختلال دو قطبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ مونسي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شهسواري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: خادملو محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات و تئوريهاي متعددي ارتباط بين خلاقيت و سايکوپاتولوژي را مطرح کردهاند، از طرفي بين بهره هوشي و خلاقيت پيوندهايي وجود دارد. مطالعه حاضر به منظور پاسخگويي به اين سوال طرح شده که آيا خلاقيت و بهره هوشي در بيماران دو قطبي و فرزندان آنها با جمعيت عمومي متفاوت است.
مواد و روش ها: بيست بيمار مبتلا به اختلال دو قطبي (در هنگام فروکش علايم) و ۲۰ نفر از فرزندان سالم آنان با ۲۰ نفر از افراد بدون سابقه بيماري رواني و ۲۰ نفر از فرزندانشان از نظر سن، جنس، وضعيت اجتماعي و اقتصادي سطح تحصيلات همسان سازي شدند، همه شرکت کنندگان در مطالعه بر اساس آزمون هوشي وکسلر بزرگسان و پرسشنامه خلاقيت رند سيپ توسط روان شناس باليني ارزيابي شدند.
يافته ها: افراد مبتلا به اختلال دو قطبي بهره هوشي کلامي، عملي و کلي کمتري نسبت به فرزندان خودشان و گروه شاهد و فرزندان گروه شاهد داشتند (p<0.05) .اما بين بهره هوشي فرزندان بيماران دو قطبي با گروه شاهد هيچ تفاوت مهمي از نظر آماري مشاهده نشد. خلاقيت در بين چهارگروه متفاوت نبود.
استنتاج: در بيماران دوقطبي، نقائص چشمگير و پايداري ايجاد مي شود و پايين بودن نمرات بهره هوشي در بيماران دو قطبي ميتواند به اين افت شناختي مرتبط باشد.