مقاله مقايسه بين نتايج آزمايشگاهي، تئوري و اجزاي محدود براي فرايند کشش سيم مسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه بين نتايج آزمايشگاهي، تئوري و اجزاي محدود براي فرايند کشش سيم مسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشش سيم
مقاله نيروي کشش
مقاله اجزاي محدود
مقاله کاهش سطح مقطع
مقاله سيم مسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرايند کشش سيم يکي از روش هاي شکل دهي در تهيه اجزاي مکانيکي از قبيل پرچ، پيچ، سيم جوش است. در اين مقاله، تئوري هاي رايج در تحليل نظري فرايند کشش سيم مورد مقايسه با يکديگر قرار گرفته است. تعيين نيروي کشش سيم مسي براي دو مرحله کاهش سطح مقطع به روش اجزاي محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس از دستاوردهاي اين مقاله است. در اين شبيه سازي مدل به صورت متقارن محوري در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد، نيروهاي کششي در هر دو مرحله کاهش سطح مقطع با روش هاي تجربي، نظري و اجزاي محدود استخراج شده و مقايسه اي بين آنها صورت گرفته که همخواني مطلوبي بين نتايج قابل مشاهده است.